Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

easy logo.jpg

5. december 2002

EASY står for elektronisk anmeldelse af arbejdsskader. Men navnet EASY signalerer også, hvor nemt det bliver for læger og virksomheder at opfylde deres pligt til at anmelde arbejdsskader. Med EASY skal anmelderen ikke længere overveje, hvor man får en blanket, da de nu bliver tilgængelige på internettet. Anmelderen slipper også for at finde ud af, hvor de forskellige gennemslag skal sendes hen. For i EASY er der indbygget en automatik, som sikrer, at anmeldelserne sendes til de rette modtagere, hvad enten der er tale om Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet eller et forsikringsselskab. Når anmelderen én gang har tilmeldt sig som bruger i EASY, bliver stamoplysningerne desuden gemt og genbrugt, i det omfang det er muligt.

- EASY handler både om at digitalisere og dermed effektivisere administrationen i de to styrelser, men det handler i høj grad også om at gøre livet nemmere for læger og virksomheder, som har pligt til at anmelde arbejdsskader. Vi har derfor brugt et ekspertsystem, som via en intelligent dialog sikrer, at anmelderen kun bliver bedt om absolut nødvendige oplysninger. Herudover håber vi, at omfanget af underrapportering vil falde, da flere vil anmelde, fordi arbejdet med at gøre det bliver meget nemmere, siger Arbejdstilsynets direktør Jens Jensen.

For at få udryddet børnesygdomme i EASY så hurtigt som muligt deltager en række virksomheder oglæger i et pilotprojekt fra december og to måneder frem. Altså inden EASY lanceres for alle virksomheder og læger i landet. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen etablerer desuden i fællesskab en telefonisk og elektronisk supportfunktion, som kan yde hjælp i hele anmeldeprocessen. Hjælpen gælder både de tekniske spørgsmål og de faglige afklaringer inden for hver styrelses område.

- Brugervenligheden og sikkerheden har været i fokus under udviklingen af EASY, hvor kommende brugere har været inddraget. Og arbejdet med at udvikle EASY fortsætter i 2003, hvor erfaringerne fra EASY supporten vil blive inddraget. På den måde vil vi sikre, at både brugerne og styrelserne opnår fordele ved at anvende systemet. Samtidig effektiviserer vi sagsbehandlingen, fordi systemet giver mulighed for at automatisere arbejdsprocesser især i den indledende fase af sagsbehandlingen, siger Arbejdsskadestyrelsens direktør Anne Lind Madsen.

Fra den 1. februar 2003, hvor EASY sættes i drift, bliver den elektroniske anmeldelse sidestillet med den eksisterende papirblanket, som det i en overgangsperiode fortsat vil være muligt at bruge. Men målet er på længere sigt, at den elektroniske anmeldelse helt skal erstatte papirblanketten.

Information om EASY findes på Arbejdstilsynets hjemmeside under nyheder eller på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger: Projektleder Victor Mørk Johansen, Arbejdstilsynet, på telefon 39 15 23 80 eller Chefkonsulent Henning Dyst, Arbejdsskadestyrelsen, på telefon 39 17 76 88.

For anmeldelsen af en arbejdsskade betyder EASY:

 • at arbejdsskader kun skal anmeldes ét sted og én gang.

 • at det bliver lettere at anmelde, da der tilbydes mere hjælp og vejledning samt genbrug af data.

 • at anmeldemulighederne altid er til rådighed.

 • at arbejdsgangene for virksomheder med egne systemer til at registrere arbejdsskader lettes.

 • at data om egne anmeldte arbejdsulykker opsamles og stilles til rådighed.

 • at der kan knyttes supplerende funktionaliteter i EASY.

For modtageren af anmeldelserne betyder EASY:

 • at data bliver bedre i kraft af øget validering.

 • at data indtastes direkte ved kilden.

 • at flest mulige data indsamles og overføres elektronisk.

 • at det bliver muligt at gennemføre digital forvaltning og dermed muligt at anvende ressourcerne bedre.

 • at datafangsten bliver mere fleksibel.

 • at mulighederne for at effektivisere arbejdsprocesserne øges.

 • at flere arbejdsskader anmeldes.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009