Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

1. august 2002

Berlingske Tidende har den 1. august 2002 en forsidenyhed om himmelflugt på milliardbeløb i arbejdsskadeerstatninger. I artiklen anklager KommuneForsikring endvidere Arbejdsskadestyrelsen for ikke at orientere forsikringsselskaberne om stigende erstatningsudgifter – en anklage vi klart kan tilbagevise.

Direktør Anne Lind Madsen udtaler: Det er simpelthen ikke rigtigt, at der er tale om stigninger i milliardklassen. De samlede erstatningsudgifter er på 2 milliarder om året. Der er i øvrigt ikke tale om en aktuel nyhed, men om konsekvenser af en Højesteretsdom fra 1998. Dommen betød, at man for fremtiden kun med klare beviser, kan fradrage for forudbestående lidelse i forbindelse med arbejdsskadeerstatninger.

Det er klart, at erstatningerne bliver større, når der ikke i samme omfang fradrages for forudbestående lidelser, men slet ikke i den størrelsesorden, siger Anne Lind Madsen. Ifølge Berlingske Tidende varsler KommuneForsikring præmieforhøjelser på 40% - svarende til 100 millioner kr. om året. Arbejdsskadestyrelsen har beregnet, at det svarer til de årlige merudgifter for alle selskaberne. De varslede forhøjelser af præmierne for arbejdsskadeforsikringer må også skyldes andre ting – f.eks. den lov om forhøjede méngodtgørelser, der blev vedtaget i Folketinget i 2001, som først er trådt i kraft 1. juli 2002.

Har KommuneForsikring ikke fulgt med?

I februar 1999 omtalte Arbejdsskadestyrelsen Højesteretsdommen i et nyhedsbrev. Arbejdsskadestyrelsen har derudover regelmæssige møder med vore interessenter i en fast følgegruppe. Her har bl.a. Forsikring og Pension (forsikringsbranchens samarbejdsorgan) sæde. Både spørgsmålet om konsekvenserne af Højesterets dom og det ønskelige i bedst mulige forudsigelighed af fremtidige erstatningsudgifter har været vendt i denne gruppe flere gange.

Så vi melder hus forbi over for anklagerne om, at vi har undladt at give "early warnings".

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Carl Nørregaard. 39 17 76 43

Denne side er senest ændret den 12. november 2009