Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

19. september 2001

Pressen har omtalt en afgørelse fra en lokal skattemyndighed. Myndigheden fandt, at der skulle tilbagebetales indeholdt A-skat til en borger, der har modtaget en efterbetalt løbende ydelse. Den lokale skattemyndighed mente, at en efterbetaling af en løbende ydelse var en éngangsudbetaling og derfor skattefri efter ligningsloven.

Told- og Skattestyrelsen oplyser, at det afgørende er formen for ydelsen. En løbende ydelse er skattepligtig, også når udbetalingen sker på én gang i forbindelse med efterbetaling.

Arbejdsskadestyrelsen har altid brugt disse regler. Der er indeholdt A-skat i efterbetalte ydelser, fordi der er tale om løbende ydelser i skattemæssig forstand på lige fod med for eksempel efterbetalinger af tilkendt social pension.

Efter arbejdsskadesikringsloven kan der bl.a. udbetales méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning efter en arbejdsskade. Méngodtgørelse udbetales altid som engangsbeløb. Dette beskattes ikke som indkomst.

Erstatning for erhvervsevnetab udbetales som et engangsbeløb, hvis erhvervsevnetabet er under 50% og som løbende ydelse, hvis erhvervsevnetabet er over 50%. Ved et erhvervsevnetab på over 50% kan borgeren anmode om, at beløbet op til de 50% udbetales som et engangsbeløb. Resten af erstatningen udbetales i så fald løbende. Engangsbeløbet beskattes ikke.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009