Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

10. december 2003

Den 2. december 2003 har Erhvervssygdomsudvalget behandlet 5 sager om sammenhæng mellem arbejde med radarer i Forsvaret og udvikling af kræftsygdomme.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget lagde ved vurderingen af kræftsygdommene vægt på den dokumentation, som Det Internationale Kræft Agentur i Lyon (IARC) har offentliggjort.

Den viser, at der er meget stor forskel på, hvor følsomme de forskellige former for kræft er over for ioniserende stråling. Der er lægelig erfaring for, at visse typer kræft opstår oftere og ved mindre udsættelser for ioniserende stråling end andre. Kræft i skjoldbruskkirtlen er eksempelvis strålefølsom, mens andre kræftformer ikke påvirkes, medmindre der er tale om en betydelig ioniserende stråling. Endelig er der kræftformer, hvor der ikke er dokumentation for sammenhæng med ioniserende stråling.

Personer er udsat for ioniserende stråling, hvis de er tæt på de ubeskyttede aktive strålerør. Er de et par meter væk, falder risikoen drastisk.

Det betyder, at det kun er egentligt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde på aktive strålerør, der medfører risiko for visse former for kræft. Radarstrålerne i sig selv kan ikke udvikle en kræftsygdom med vores nuværende viden.

Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget fandt, at en sag om kræft i skjoldbruskkirtlen kunne anerkendes, mens fire sager om andre kræftsygdomme med en mindre eller ingen påvirkning ikke kunne anerkendes.

Yderligere oplysninger fås på Arbejdsskadestyrelsens pressetelefon 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009