Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

25. august 2003

Børsen omtaler i dag uenigheden. TopDanmark varsler store præmieforhøjelser og lægger sig dermed på linje med Forsikring & Pension i vurderingen af omkostningerne og antallet af yderligere anerkendte sager.

Ifølge Børsen mener Forsikring & Pension, at en særlig arbejdsgruppe i Arbejdsskadestyrelsen vil overvåge præmiestigningerne i forsikringsbranchen.

Direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne Lind Madsen siger, at det ikke er korrekt, eftersom det ikke er vores opgave at kontrollere selskabernes præmier. Den omtalte arbejdsgruppe skal tilpasse arbejdsskadestatistikken, så den bliver egnet til at følge op på reformen - først og fremmest for at sikre at vi lever op til målene om sagsbehandlingstiden.

Svært at spå om fremtiden

I sagens natur er prognoser aldrig sikre. De baseres på skøn bygget på den viden, vi har om arbejdsskader - det er tal og erfaringer, som alene findes i Arbejdsskadestyrelsen. Forudsætningerne for vores prognose blev fremlagt for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, allerede før loven blev vedtaget. Forsikring & Pension anfægtede vores skøn under høringen og beskæftigelsesministeren fremlagde den 13. maj Arbejdsskadestyrelsens svar. Dette kan læses på Folketingets hjemmeside. Svaret er senere suppleret med brev af 23. juni 2003 til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Forudsætningerne for beregningerne fremgår af disse svar, og vedrørende arbejdsulykker adskiller de sig på 3 væsentlige punkter, som opsummeres i medfølgende bilag nedenfor.

  1. Antal nye anerkendelser, hvor vi regner med 3.500 yderligere anerkendelser, og Forsikring & Pension regner med yderligere 4.200 anerkendelser.

  2. Udgiften pr. anerkendt sag, hvor vi regner med 107.000 kroner, og Forsikring & Pension regner med 177.000 kroner.

  3. En udokumenteret merudgift på 375 millioner kroner i prognosen fra Forsikring & Pension

Arbejdsskadestyrelsen fastholder sin egen prognose. Vi mener fortsat, at forsikringsselskabernes prognoser er baseret på en række fejlagtige forudsætninger. De udgifter, der er i forbindelse med arbejdsskadereformen, kan ikke alene være årsag til den præmiestigning, der varsles af TopDanmark.

- Den usikkerhed og uenighed, der altid er forbundet med prognoser, stod klart for Folketinget, da loven blev vedtaget den 23. maj 2003. Et næsten enigt Folketing vurderede, at disse omstændigheder stod mål med de forbedringer, reformen giver de mennesker, det hele handler om - de arbejdsskadede, siger direktør Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger: Arbejdsskadestyrelsens pressetelefon: 39 17 77 82.

Opsummering af forskelle i prognoserne:


Antal nye anerkendelser

Arbejdsskadestyrelsen har i sine beregninger taget udgangspunkt i en forudsætning om, at cirka 3.500 sager yderligere vil blive anerkendt, som følge af den nye ulykkesdefinition. Forsikring & Pension tager derimod udgangspunkt i en forudsætning om, at 4.200 yderligere sager vil blive anerkendt.

Når sagsantallet bliver forskelligt, selvom det i begge beregninger forudsættes, at anerkendelsesprocenten fremover vil blive omkring 85, skyldes det, at Arbejdsskadestyrelsen baserer sine antalsoplysninger på perioden 2000-2001, mens Forsikring & Pension baserer sine antalsoplysninger på perioden 1996-2002. Årene 1996-2002 er imidlertid ikke en velvalgt periode, fordi antallet af anmeldte arbejdsulykker faldt betydeligt fra perioden før 1998 til perioden efter 1998 på grund af regelændringer. Fra 1998 og frem har antallet været nogenlunde konstant.

Udgiften pr. anerkendt sag

Arbejdsskadestyrelsen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige erstatningsudgift pr. anerkendt sag for alle ulykker i 2000 og 2001. Tallet er 107.000 kroner (2002 niveau). Forsikring & Pension anvender en gennemsnitsudgift på 177.000 kroner, svarende til udgiften for ryglidelser. Grunden til dette er, at Forsikring & Pensions antagelser bygger på, at ryglidelser er dyrere end andre ulykker, og at de pludselige løfteskader (som ofte er rygskader) nu bliver omfattet af ulykkesdefinitionen.

Men de pludselige løfteskader kunne tidligere kun anerkendes, hvis der var tale om en varig skade, der kunne give erstatning - med reformen kan de også anerkendes, selvom der ikke er tale om en skade, der kan give erstatning. Da det i dag kun er omkring 4 procent af de pludselige løfteskader, der anerkendes, finder Arbejdsskadestyrelsen ikke, at der er sagligt belæg for at benytte den høje erstatningsudgift for rygulykker som udtryk for den gennemsnitlige erstatningsudgift i alle de sager om pludselige løfteskader, der vil blive anerkendt efter reformen.

Udokumenteret merudgift på 375 millioner kroner i prognosen fra Forsikring & Pension

Forsikring & Pension regner med en udokumenteret merudgift på 375 millioner kroner, der blandt andet henføres til administrative merudgifter i forsikringsselskaberne og nogle antagelser om indirekte udgiftsvirkninger af reformen. Efter vores opfattelse er der ikke sagligt belæg for Forsikring & Pensions antagelser omkring disse udgifter, hvilket også fremgår af vores svar til Folketinget.

 

Denne side er senest ændret den 12. november 2009