Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

12. september 2003

I denne uge har EkstraBladet bragt en artikelserie om det danske retssystem, som ikke mindst har handlet om lange sagsforløb. Artiklerne har bl.a. indeholdt påstande om, at Arbejdsskadestyrelsen har været med til at skabe forsinkelser i en bestemt type af sager.

Artiklerne indeholder en del faktuelle fejl og misforståelser.

EkstraBladets artikler omhandler skader opstået i fritiden og ikke på arbejdet. Erstatning efter en skade i fritiden bliver ikke afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. Men forsikringsselskabet og den tilskadekomne kan sammen bede Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse. Det sker ca. 5.000 gange om året. Arbejdsskadestyrelsen får hvert år i alt 40.000 nye sager.

Kun 2-3 pct. af Arbejdsskadestyrelsens udtalelser i fritidssager ender ved domstolene og kun i ca. 60 sager bliver Arbejdsskadestyrelsen indkaldt som vidne. Set i forhold til den mængde af sager, der verserer for domstolene, er dette en meget lille andel. Derfor har Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling kun meget lille indflydelse på sagsbehandlingstiden ved domstolene.

I de fritidssager, som artiklen omhandler, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på omtrent 9 måneder. Sagsbehandlingstiden er faldet de seneste år. Gennemsnitstallet dækker over store forskelle fra 2 mdr. til 2 år. Er sagen ukompliceret kan den afgøres hurtigt, men hvis de tilskadekomne er i gang med et længerevarende behandlingsforløb kan man først afgøre sagen, når behandlingen er overstået. Først på det tidspunkt kender man de varige følger ulykken kan have og som er afgørende for erstatningens størrelse.

Sagsbehandlingstiden er blevet kortere

Arbejdsskadestyrelsen har gennem de seneste år gjort en stor indsats for at få sagsbehandlingstiden ned. Der er ansat mange nye sagsbehandlere og processer og sagsskridt optimeres løbende. Således er antallet af igangværende sager faldet fra cirka 65.000 sager for 3 år siden til knap 40.000 sager i dag.

- Jeg er glad for, at det går den rigtige vej, men der er stadig meget vi kan gøre, før vi med rette kan sige, at vi leverer den bedst mulige sagsbehandlingstid og kvalitet til de arbejdsskadede. Den nye Arbejdsskadereform, der træder i kraft 1. januar 2004, vil give os væsentligt bedre mulighed for at gøre vores arbejde godt. Vi må aldrig glemme at for det enkelte menneske, som sidder og venter på en afgørelse fra os, tæller hver eneste dag. Derfor er det vigtigste for os, at borgerne får deres erstatning så hurtigt som muligt - og så rigtigt som muligt. Det er præcis det, vi arbejder for, siger direktør Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger fås på Arbejdsskadestyrelsens pressetelefon 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009