Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

8. februar 2005

På et møde den 25. januar 2005 indstillede Erhvervssygdomsudvalget til Arbejdsskadestyrelsen, at den principielle drøftelse af sygdomme, som er opstået efter intensivt arbejde med pc-mus, bliver udsat til udgangen af 2005. Årsagen var, at Arbejdsskadestyrelsen i december 2004 indgik en aftale med Dansk Arbejds- og Miljømedicinsk Selskab (DASAM), som har nedsat en videnskabelig komité, der skal udarbejde en litteraturgennemgang om sammenhænge mellem sygdomme i det øvre bevægeapparat og intensive former for pc-arbejde.

En række konkrete sager om sygdomme efter intensivt pc-arbejde blev dermed også udsat.

Mere viden om museskaderne

Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen, siger om udsættelsen:

- Vi har indgået aftale om yderligere udredning, fordi Erhvervssygdomsudvalget under sidste års drøftelser af den nye fortegnelse ønskede yderligere udredning om specielt sammenhænge mellem sygdomme i det øvre bevægeapparat og arbejde med pc-mus eller tastatur. Litteraturgennemgangen skal sammenfatte og vurdere resultaterne af den nyeste medicinske litteratur på området, og udvalget ønsker at medinddrage dens konklusioner, der forventes klar i efteråret 2005, i den videre drøftelse.

Ved mødets start holdt en indbudt arbejdsmedicinsk speciallæge og forsker et indlæg for udvalget. Indlægget handlede blandt andet om de nyeste resultater af den store NUDATA-undersøgelse om sammenhænge mellem sygdomme i nakke-skulderområdet og albuen og pc-arbejde. Disse resultater og anden ny medicinsk litteratur vil indgå i udvalgets videre drøftelser i slutningen af 2005.

Nogle museskader kan umiddelbart afvises

Sygdomme, der opstår efter mindre intensivt pc-arbejde, vil fortsat blive afvist som arbejdsskader. Det er således fortsat udvalgets vurdering, at der i disse tilfælde ikke er tale om en væsentligt øget risiko for udvikling af sygdomme i det øvre bevægeapparat.

Hvis der på et senere tidspunkt kommer ny medicinsk viden, der gør det overvejende sandsynligt, at en eller flere sygdomme kan opstå efter mindre intensivt pc-arbejde, vil sagerne dog kunne blive genoptaget med henblik på ny vurdering inden for 5 år efter, at sagerne første gang er blevet afvist.

 

Denne side er senest ændret den 12. november 2009