Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

9. maj 2005

Arbejdsskadestatistik 2004 beskriver udviklingen i anmeldte arbejdsskader 1998-2004. Årets tema belyser kønsforskelle blandt de tilskadekomne.

Det fremgår af Arbejdsskadestatistikken 2004, at der ikke er fuldstændig lighed mellem kønnene på arbejdsskadeområdet. Forskellen er mest markant på erhvervssygdomsområdet. På trods af færre anmeldelser får mændene anerkendt flere erhvervssygdomme end kvinderne.

En af forklaringerne på denne forskel er, at kønnene er ulige fordelt på brancher og jobfunktioner. Risikobetonet arbejdsmiljø har således betydning for anmelde- og anerkendelsesfrekvens inden for erhvervssygdomsområdet.

En anden forklaring er, at den gamle erhvervssygdomsfortegnelse, der gælder for skader anmeldt inden 1. januar 2005 historisk har taget udgangspunkt i tidligere tiders industrisamfund, hvor arbejdsstyrken hovedsagelig bestod af mænd.

Den nye erhvervssygdomsfortegnelse, der trådte i kraft pr. 1. januar 2005, lemper betingelserne for anerkendelse for en lang række sygdomme. Herved bliver det lettere at anerkende sygdomme, der opstår i de typiske kvindeerhverv.

Derudover har Arbejdsskadestyrelsen i samarbejde med DASAM iværksat 4 udredningsarbejder, hvori blandt andet en vurdering af kønnenes betydning skal indgå.

"Nu bliver det lettere at følge med i, om udviklingen går i den rigtige retning. Et af formålene med arbejdsskadereformen var at rette op på uligheden mellem mænd og kvinder på arbejdsskadeområdet. Derfor har vi i Arbejdsskadestatistik 2004 sat fokus på kønsforskellene, og i fremtiden vil vi udgive kønsopdelte statistikker" udtaler Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Samlet set er antallet af anmeldte erhvervssygdomme i perioden 1998-2004 næsten uændret, dog med en stigning i 2004 i forhold til de senest forudgående år. Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set konstant i perioden.

Yderligere oplysninger: Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller: 39 17 77 82

Denne side er senest ændret den 12. november 2009