Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

31. januar 2005

Den 1. februar 2005 er eDag2. Fra den dag vil alle kommuner, amter og statslige institutioner kunne kommunikere digitalt med andre offentlige myndigheder og herunder udveksle følsomme og fortrolige oplysninger med sikker e-post.

Arbejdsskadestyrelsen har sammen med resten af Beskæftigelsesministeriet taget det næste skridt i sikker digital kommunikation og gør det nu muligt at modtage og sende sikre e-mails ved brug af digital signatur og kryptering. Formålet er at øge effektiviteten gennem optimal udnyttelse af digitale værktøjer, og eDag2 vil medføre, at en stor del af vores brevpost kan omlægges til fuldt digitale arbejdsgange. Det betyder, at vi sparer nogle af de ressourcer, vi bruger på posthåndtering, scanning, kopiering og porto. Derudover vil vi opnå en hurtigere sagsbehandlingstid.

Det betyder ikke, at borgere og kommuner fremover vil modtage afgørelser og andet post digitalt fra os, men at man, hvis man ønsker det, kan få korrespondance som for eksempel breve og lægeerklæringer leveret digitalt.

I Arbejdsskadestyrelsen ønsker vi fortsat at servicere tilskadekomne så godt som muligt. Derfor vil vi lade det være op til vores samarbejdspartnere at vælge, om de vil kommunikere digitalt eller på papir. Vi vil have en løbende dialog om eDag2-paratheden hos vore samarbejdspartnere, så vi sikrer den bedst mulige overgang til digital kommunikation.

EASY; det elektroniske anmeldesystem

EASY sikrer bedre arbejdsskadeanmeldelser og dermed en bedre og hurtigere sagsbehandling. Derfor har vi på baggrund af eDag2-aftalen bedt alle kommuner, amter og statslige institutioner om at anmelde arbejdsulykker via EASY fra den 1. februar.

Bag om eDag2

Projekt Digital Forvaltning er iværksat af regeringen, kommunerne og amterne for at fremme digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor. Projektet ledes af en fælles bestyrelse bestående af de statslige og kommunale parter. Visionen for den digitale forvaltning er, at digitalisering skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum.

eDag2 projektet drives i et samarbejde mellem Den Digitale Taskforce, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, KL og Amtsrådsforeningen. Du kan finde flere informationer om eDag2 på www.e.gov.dk/edag

Yderligere oplysninger:Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009