Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

2. maj 2005

Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen, udtaler i den anledning:

- De levende lys på vores tag skal som lysene i vinduerne minde os alle om den stemning, der var den aften, hvor mørklægningsgardinerne blev brændt i gaderne og Danmark blev frit. Samtidig skal det være en anledning til, at vi alle mindes dem, der ikke kom til at opleve den aften i 1945. Vi føler i Arbejdsskadestyrelsen, at vi har en speciel rolle i forhold til de mennesker, som på den ene eller anden måde blev ofre under besættelsestiden. Vi er nemlig den myndighed, der træffer afgørelser om erstatninger til besættelsestidens ofre.

Disse sager er blevet behandlet siden 1. november 1945, hvor loven om erstatning til besættelsestidens ofre trådte i kraft. Der er fortsat cirka 3.800 personer, som modtager erstatning, heraf er de cirka 2.400 enker. Arbejdsskadestyrelsen modtager cirka 50 nye ansøgninger om året.

Hvem kan få erstatning

Efter loven om erstatning til besættelsestidens ofre kan danske statsborgere få erstatning for de gener, de har pådraget sig under besættelsen, hvis disse har medført tab af erhvervsevne.

De personer, der kan få en erstatning, er først og fremmest danske statsborgere

  • som under den tyske besættelse var enten deporteret til fængsel eller koncentrationslejr i udlandet eller

  • som har sejlet i krigsfarvand under allieret kontrol i mindst 6 måneder eller

  • som har været engageret mindst 1 år i Danmark i organiseret modstandsarbejde, der har medført særlig hård fysisk eller psykisk belastning

Invaliditetserstatningen er en løbende månedlig ydelse, som Arbejdsskadestyrelsen fastsætter i forhold til tabet af erhvervsevne.

Hædersgave

Der er også mulighed for at give hædersgave.

I anledning af 60-årsdagen for befrielsen vil de, der modtager hædersgave, den 1. maj 2005 få et ekstraordinært beløb på 6.000 kroner. Hædersgaven blev per 1. januar 2005 sat op fra 12.000 kroner til 14.000 kroner årligt. Beløbet er blevet forhøjet med det, der svarer til lønstigningen for offentligt ansatte.

I 2004 blev der udbetalt cirka 483 millioner kroner i invaliditetserstatninger. Hertil kommer cirka 56 millioner kroner i form af hædersgaver.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82

Denne side er senest ændret den 12. november 2009