Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

29. april 2005

Nu kan sager om den psykiske sygdom posttraumatisk belastningsreaktion som følge af ekstraordinære psykiske belastninger på arbejdet anerkendes hurtigt, selvom de er anmeldt før 1. januar 2005.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har netop revideret den gamle erhvervssygdomsfortegnelse, som Arbejdsskadestyrelsen anvender til at vurdere, om sygdomme anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes.

Når sygdommen optages på den gamle fortegnelse, skal sagen ikke længere forelægges Erhvervssygdomsudvalget, før den kan anerkendes. Det betyder en kortere sagsbehandlingstid for en lang række sager.

Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen, udtaler:
- Vi signalerer nu, hvor posttraumatisk belastningsreaktion er kommet på fortegnelsen, at en psykisk sygdom som denne kan skyldes arbejdet. For den tilskadekomne er det også vigtigt, at de specifikke krav til anerkendelse kan læses i fortegnelsen. Hidtil har sagerne om posttraumatisk belastningsreaktion optaget meget af Erhvervssygdomsudvalgets tid. De mennesker, der lider af posttraumatisk belastningsreaktion, kan nu få deres sag afgjort hurtigere.

Et eksempel på en sag, som fremover vil kunne anerkendelse uden forelæggelse for udvalget: 

En socialpædagog arbejdede på et bo- og udviklingscenter for udviklingshæmmede. I en periode på et halvt år fik hun ansvaret for en ny beboer, der var meget aggressiv. Beboeren truede ofte socialpædagogen med vold. Flere gange om ugen var socialpædagogen udsat for, at beboeren skubbede og puffede til hende eller gav hende en albue i siden. Beboeren havde også flere gange kastet med ting mod hende og andre ansatte. Efter at have været udsat for disse jævnlige psykiske belastninger i flere måneder begyndte hun at få psykiske symptomer. En speciallæge stillede diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion.

Andre nyheder på den gamle fortegnelse:
Følgende andre sygdomme kan nu også anerkendes uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, hvis fortegnelsens betingelser er opfyldt:

  • Slidgigt i knæled efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i en længere årrække

  • Biceps-tendinit efter arbejde med løftede arme eller kraftbetonet og skulderbelastende arbejde (forandringer i bicepssenen i skulderen)

  • Pleurale plaques efter asbest (lungehindepletter)

De nye betingelser på den gamle fortegnelse svarer til udvalgets nuværende praksis. Arbejdsskadestyrelsen forventer derfor ikke at anerkende flere sygdomme end hidtil på grund af ændringerne.

Det er også nyt, at der ikke længere kræves arbejdsophør eller kvalitativt jobskifte, for at sygdommen kroniske nakke-skuldersmerter kan anerkendes. Dette stemmer godt overens med beskæftigelsespolitikken.

Genoptagelse

Ændringerne på den gamle fortegnelse har tilbagevirkende kraft. Det betyder, at en sag, der er afvist, vil kunne genoptages og anerkendes, hvis den opfylder de nye krav på fortegnelsen. Genoptagelse kan ske inden for 20 år efter en tidligere afvisning.

Den reviderede udgave af den gamle fortegnelse for sygdomme forventes at være klar i løbet af 1-2 måneder. Arbejdsskadestyrelsen vil orientere nærmere herom på hjemmesiden.

Erhvervssygdomsudvalget består af 1 formand og 8 andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen. Beskæftigelsesministeren udnævner formanden og medlemmerne.

Formanden udnævnes efter indstilling fra Arbejdsskadestyrelsen, 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, 1 efter indstilling fra Arbejdstilsynet, 1 efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere, 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, 2 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 2 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

Erhvervssygdomsudvalget har 2 opgaver:

  • at afgive indstilling til Arbejdsskadestyrelsen i sager om erhvervssygdomme, der ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, og i sager om pludselige løfteskader

  • mindst hvert andet år at forhandle med Arbejdsskadestyrelsen om revision af erhvervssygdomsfortegnelsen 

Yderligere oplysninger
Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82

Denne side er senest ændret den 12. november 2009