Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

10. marts 2005

En ny rapport konkluderer, at langt fra alle tilfælde af lungehindekræft (pleura mesotheliom) og kirtelcellekræft (adenocarcinom) i næse- og bihuler anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Begge sygdomme findes næsten udelukkende hos personer, der på arbejdet har været udsat for henholdsvis asbest og træstøv.

Kun 55 % af de formodede tilfælde af arbejdsbetinget lungehindekræft og kun 41 % af de formodede tilfælde af arbejdsbetinget kirtelcellekræft i næse- og bihuler anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. For begge sygdomme gælder, at næsten 90 % af de anmeldte tilfælde anerkendes.

Læger har pligt til at anmelde konstaterede eller formodede arbejdsbetingede kræftsygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet, men gør det ifølge rapporten ikke i tilstrækkelig grad.

Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen, udtaler:

- Rapporten viser, at der er behov for initiativer, der sikrer, at kræftsygdomme, der kan være arbejdsbetingede, anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Det må vi gøre noget ved, og derfor vil vi iværksætte en række initiativer overfor de læger, som behandler patienter med disse sygdomme.

Konkrete initiativer

Arbejdsskadestyrelsen vil derfor:

  • målrette information til læger på sygehusafdelinger, der behandler disse patienter, om deres anmeldepligt og om problemet med underanmeldelse

  • i lægevidenskabelige tidsskrifter sætte fokus på lægers anmeldepligt og problemet med underanmeldelse.

Om rapporten

Rapporten om underanmeldelse af kræftsygdomme til Arbejdsskadestyrelsen er et resultat af et samarbejde mellem Arbejdsskadestyrelsen og Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Projektet blev til i 2001 på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens formodning om en generel underrapportering af arbejdsbetingede tilfælde af kræft.

Yderligere oplysninger: Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009