Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

31. august 2005

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget er blevet enige om, at lungekræft som følge af passiv rygning skal på fortegnelserne over erhvervssygdomme. Denne beslutning skal ses i lyset af, at en række internationale forskningsresultater peger på, at der er en sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft.

Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen, udtaler:
- På tirsdagens møde i Erhvervssygdomsudvalget besluttede vi, at lungekræft fremover vil kunne anerkendes uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der har været tale om væsentlig daglig udsættelse for passiv rygning på arbejdet igennem en længere årrække. Den tilskadekomne må aldrig selv have røget og må kun i meget beskedent omfang have været udsat for passiv rygning privat.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har valgt at sætte passiv rygning på fortegnelserne, fordi en række anerkendte internationale undersøgelser har vist en øget risiko for at udvikle lungekræft ved udsættelse for tobaksrøg. Der er gennem de senere år gennemført en række undersøgelser, som har vist, at passive rygere har en overrisiko for udvikling af lungekræft i forhold til mennesker, der ikke har været udsat for tobaksrøg.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte allerede i november 2004 et tilfælde af lungekræft efter passiv rygning efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Sagen drejede sig om en kvindelig tjener, som gennem 20 år var udsat for kraftig passiv rygning fra kunder og kollegaer, og som aldrig selv havde røget. Tjeneren arbejdede i lokaler med dårlige udluftningsforhold og havde kun i meget begrænset omfang været udsat for passiv rygning i sit hjem.

Samtidig med at lungekræft efter passiv rygning kommer på erhvervssygdomsfortegnelserne, vil en række nye kræftsygdomme og påvirkninger, der fører til kræft, blive tilføjet med baggrund i de seneste anerkendte internationale forskningsresultater.

De ændrede fortegnelser kan i nærmeste fremtid findes på vores hjemmeside www.ask.dk under "udgivelser".

Yderligere oplysninger: Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009