Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. juni 2006

3Fs medlemsblad Fagbladet bringer fredag den 16. juni en opgørelse over 100 sager, der har haft en ventetid på over 1 år. Artiklen angiver, at disse sager viser, at arbejdsskadereformen fra 2004 ikke virker efter hensigten. Det er ikke rigtigt. Sagerne er også omtalt på 3Fs hjemmeside. Langt de fleste af sagerne er anmeldt før arbejdsskadereformen, og for dem gælder der andre regler om frister i sagsbehandlingen.

I 2005 afsluttede vi 74 % af sagerne inden for 1 år. Der er tale om både reformsager og sager anmeldt før reformen. Vi har et klart mål om, at antallet af sager, som vi afslutter inden 1 år, skal op.

I øjeblikket er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen på 6½ måned. Den har i de sidste 3 år ligget på 7-8 måneder i de knap 50.000 sager, styrelsen afslutter om året.

Når der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, betyder det, at der er nogle sager, der tager længere tid end andre. Det er fordi, de er mere komplicerede og kræver flere oplysninger, før vi kan afgøre dem.

Der er nogle generelle årsager til, at styrelsen ikke kan afslutte sagerne inden for kort tid.

  • En årsag til, at sagerne kan trække ud, er, at vi ikke kan træffe afgørelse om godtgørelse for det varige mén og erstatning for tab af erhvervsevne, før der er en afklaring på den tilskadekomnes helbredssituation. Vi må for eksempel afvente, at den tilskadekomne har fået gipsen af og måske har været gennem et genoptræningsforløb.

  • En anden årsag kan være, at sagerne er så komplicerede, at vi skal have speciallægeerklæringer fra flere forskellige læger og oplysninger fra arbejdsgiver, kommune eller andre parter.

  • En tredje årsag er den retsgaranti, at parterne kan anke vores afgørelser til Ankestyrelsen, men det forlænger naturligvis også sagens behandling. Da vi normalt træffer 1-4 afgørelser i hver sag, vil der kunne køre flere ankesager under en sags behandling. Efter arbejdsskadereformen træffer Arbejdsskadestyrelsen samlede afgørelser om anerkendelse og erstatning for at reducere den tid, en eventuel klagebehandling tager.

Cirka 13 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser bliver anket. Ankestyrelsen omgør cirka 1 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

En del af retssikkerheden er også, at styrelsen kan genoptage tilskadekomnes sag, hvis forholdene ændrer sig. En sag kan altså blive genoptaget flere gange i årene efter en arbejdsskade, uden der nødvendigvis kan sættes et endeligt punktum.

Aftalepartierne bag arbejdsskadereformen lagde i forbindelse med reformen vægt på at fastholde et højt niveau for retssikkerhed.

Hvad er der blevet gjort for at nedsætte sagsbehandlingstiden
Arbejdsskadestyrelsen arbejder målrettet på at få sagsbehandlingstiden ned, uden at det går ud over kvaliteten. Styrelsen er blandt frontløberne med hensyn til udnyttelse af IT-teknologien. Alle arbejdsskadesager er siden december 2000 udelukkende oprettet som elektroniske sager, og styrelsen har som følge af det automatiseret en række sagsbehandlingsprocesser. Derudover arbejder vi konsekvent med forbedring af arbejdsprocesser. Siden september 2005 er mere end 60 forbedringstiltag sat i værk. Styrelsen er også blandt pionererne med hensyn til anvendelse af LEAN i administrative processer.

Læs om Arbejdsskadestyrelsens mål for 2006.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller på 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009