Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

9. august 2006

Der har i medierne været omtalt en arbejdsskadesag, hvor arvingerne efter en arbejdsskadet fik udbetalt den afdødes erstatning.

Hvis den tilskadekomne dør, mens Arbejdsskadestyrelsen behandler sagen, afslutter vi sagsbehandlingen. Godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne er nemlig personlige ydelser, der ikke falder i arv og derfor normalt ikke kan udbetales til boet.

Der kan dog blive tale om erstatning til efterladte, hvis dødsfaldet skyldes arbejdsskaden.

I den omtalte sag var den tilskadekomne død, før vi havde truffet afgørelse om godtgørelse og erstatning. Dødsfaldet havde ikke med arbejdsskaden at gøre. Vi traf derfor afgørelse om, at vi ikke viderebehandlede sagen.

Men den tilskadekomne havde anlagt en retssag mod Ankestyrelsen, mens vedkommende stadig levede. I sådanne sjældne tilfælde kan boet på den afdødes vegne stille krav om erstatning.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om at stoppe sagsbehandlingen var således forkert. Vi traf derfor afgørelse om godtgørelse og erstatning, som herefter kunne udbetales til boet.

Yderligere oplysninger: Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009