Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

16. juni 2006

Aftalepartierne bag arbejdsskadereformen prioriterede parternes retssikkerhed meget højt, da de blev enige om arbejdsskadereformen. Derfor ligger der i reformen den retsgaranti, at sagernes parter kan anke Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, og de tilskadekomne kan bede om at få genoptaget deres sager, hvis deres forhold ændrer sig. Denne garanti gør, at der i nogle sager kan gå lang tid, inden styrelsen kan sætte det endelige punktum i en sag. 

3F skriver i dag på sin hjemmeside, at hver 10. arbejdsskadede venter i over ni år. 

Det er forkert. Der er ingen, der har ventet ni år på en afgørelse. 

Men i de situationer, hvor en af sagens parter anker, eller tilskadekomne beder om genoptagelse, kan tiden fra den oprindelige anmeldelse, til der sættes endeligt punktum, være lang. I de tal, som 3F bringer, indgår netop sådanne forløb, hvor det endelige punktum tager lang tid at få sat. Tilskadekomne kan nemlig bede om genoptagelse op til 20 år efter, at styrelsen har afsluttet sagen.

Vi ved, at ventetiden fra en sag bliver anmeldt, og til den tilskadekomne står med et slutresultat, kan opleves som lang for de tilskadekomne i de situationer. Men initiativerne til genoptagelser og i vidt omfang til anker ligger hos den tilskadekomne selv. Styrelsen har derfor ingen mulighed for at påvirke den del af sagsbehandlingsforløbet. 

3Fs tal stammer fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens svar til Folketinget i marts 2006. Af disse tal fremgår det også, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 29 måneder i de 10 procent af sagerne, der har den længste sagsbehandlingstid. Det drejer sig om sagsbehandlingstiden, indtil vi første gang afslutter sagen. 

3F anfører via en tilskadekommen, at det er forkert at opgøre sagsbehandlingstiden fra anmeldelsen til første afgørelse. Set fra den tilskadekomnes side er der tale om en ventetid, indtil sagen er endelig afsluttet. Det vil imidlertid ikke være menigsfuldt at opgøre sagsbehandlingstid inklusiv perioder - eventuelt på flere år - hvor sagen ikke er under behandling. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis der efter nogle år sker en forværring af den tilskadekomnes tilstand, der fører til anmodning om genoptagelse. 

En anden årsag til at Arbejdsskadestyrelsen opgør sagsbehandlingstiden på den måde, er at arbejdsskadesikringsloven indeholder tidsfrister for dette forløb. Loven indeholder en frist på 1 år fra anmeldelse til første afslutning og 2 år, hvis vi skal forelægge en sag om en erhvervssygdom for Erhvervssygdomsudvalget.  

Læs om sagsbehandlingstider via links til højre. 

Yderligere information: Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82. 

Denne side er senest ændret den 12. november 2009