Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

19. januar 2006

Region Vest (arbejdsskader)

3 team behandler per 1. januar 2006 arbejdsskadesager i Region Vest:

  • Team V1 behandler sager fra Vestjylland

  • Team V2 behandler sager fra Nordjylland

  • Team V3 behandler sager fra Midt- og Nordøstjylland

Omstruktureringen fra 4 til 3 team gør det muligt at tilrettelægge arbejdet mere optimalt, fordi teamene bliver lidt større. Samtidig tager omstruktureringen højde for de nye kommuner per 1. januar 2007.

Omstruktureringen betyder, at verserende sager kan være overdraget til et andet team, der fortsætter sagsbehandlingen. Det fremgår af vores breve, hvilket team der nu behandler arbejdsskadesagen. Det får naturligvis ikke betydning for udfaldet af sagen, at den bliver behandlet af et nyt team. Sagsbehandlingen i alle team er baseret på samme regelgrundlag og praksis.

Afdelingen for Private Erstatningssager

De private erstatningssager vil stadig blive behandlet i 3 team. De 2 team hedder stadig P1 og P2. Det sidste team har fået navnet Lean-teamet (PL), fordi det behandler alle nye, elektroniske sager efter en såkaldt lean-model. Målet er højere produktivitet og lavere sagsbehandlingstid samtidig med, at vi bevarer en høj kvalitet. Regelgrundlag og praksis er fælles for alle team i Afdelingen for Private Erstatningssager, så sagens udfald er uafhængigt af, hvem der behandler sagen. Høj produktivitet og lavere sagsbehandlingstid er i fokus i alle teamene.

Lean stammer fra Japan, hvor det blandt andet har effektiviseret bilindustrien og nedbragt produktionstiden på en bil fra uger til dage. Efter at have forandret industrien i USA og Europa overføres lean-filosofien nu i stor stil til administration og service. I Danmark er der eksempler på, at lean har øget produktiviteten i administration og servicevirksomheder med 25-35 %.

Lean handler om at kortlægge de nuværende processer, finde idealprocessen og fjerne spild. Spild er for eksempel, hvis en sag skifter hænder, uden at der er tilført sagen værdi. Flow er et andet nøgleord i lean: at sagerne bevæger sig regelmæssigt afsted, uden flaskehalse og unødvendige stop undervejs. I løbet af 2006 vil alle team i Afdelingen for Private Erstatningssager gå over til at arbejde efter lean-modellen.

Du kan få yderligere oplysninger hos
kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller på telefon 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009