Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

7. juni 2006

I øjeblikket er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen på 6½ måned. Den har i de sidste 3 år ligget på 7-8 måneder i de godt 115.000 afgørelser, styrelsen træffer om året.

Når der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, betyder det, at der er nogle sager, der tager længere tid end andre. Det er fordi, de er mere komplicerede og kræver flere oplysninger, før vi kan afgøre dem.

Der er nogle generelle årsager til, at styrelsen ikke kan afslutte sagerne inden for kort tid. Den væsentligste er hensynet til parternes retssikkerhed.

  • Det er en retsgaranti, at parterne kan anke vores afgørelser til Ankestyrelsen, men det forlænger naturligvis også sagens behandling. Fordi vi normalt træffer 1-4 afgørelser i hver sag, vil der kunne køre flere ankesager under en sags behandling. Efter arbejdsskadereformen træffer Arbejdsskadestyrelsen samlede afgørelser om anerkendelse og erstatning for at reducere den tid, en eventuel klagebehandling tager.

Cirka 13 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser bliver anket. Ankestyrelsen omgør cirka 1 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

En del af retssikkerheden er også, at styrelsen kan genoptage tilskadekomnes sag, hvis forholdene ændrer sig. En sag kan altså blive genoptaget flere gange i årene efter en arbejdsskade, uden der nødvendigvis kan sættes et endeligt punktum.

Aftalepartierne bag arbejdsskadereformen lagde i forbindelse med reformen vægt på at fastholde et højt niveau for retssikkerhed.

  • En anden årsag til, at sagerne kan trække ud, er, at vi ikke kan træffe afgørelse om godtgørelse for det varige mén og erstatning for tab af erhvervsevne, før der er en afklaring på den tilskadekomnes helbredssituation. Vi må for eksempel afvente, at den tilskadekomne har fået gipsen af og måske har været gennem et genoptræningsforløb.

  • En tredje årsag kan være, at sagerne er så komplicerede, at vi skal have speciallægeerklæringer fra flere forskellige læger og oplysninger fra arbejdsgiver, kommune eller andre parter.

Læs om Arbejdsskadestyrelsens mål for 2006.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller på 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 09. oktober 2012