Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

21. februar 2006

Effektiv sagsbehandling

Arbejdsskadesager skal behandles hurtigt og effektivt. Derfor skal arbejdet tilrettelægges, så sagerne skifter hænder færrest muligt gange, samtidig med, at vi træffer flest muligt afgørelser. En metode til dette er en grundig visitation af sagerne, så de bliver sorteret og planlagt fra starten.

Dét er en af idéerne, som en processtyregruppe i Arbejdsskadestyrelsen er kommet med. Gruppen har sammen med medarbejderne udarbejdet arbejdsgange, som skal gøre sagsbehandlingen mere enkel og sikre, at alle arbejder særligt effektivt. Vi starter med at arbejde efter de nye metoder i foråret 2006, og vi vurderer løbende effekten af ændringerne.

Processtyregruppen tager stilling til alle væsentlige ændringer i arbejdsprocesserne i sagsbehandlingen af både arbejdsskadesager og private erstatningssager. Gruppen består af repræsentanter for direktionen, for de sagsbehandlende team og for de tværgående sekretariater.

Flere vejledende udtalelser

Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager har siden efteråret øget sin produktivitet med 19 %, og samtidig har vi nedbragt antallet af verserende sager med 6 %.

Produktivitetsstigningen skyldes en målrettet indsats for at gøre sagsbehandlingen særligt effektiv, uden det går ud over vores høje kvalitet. Arbejdet er nu organiseret efter LEAN-princippet – det vil sige, at vi strammer op på sagsgange og arbejdsprocesser. Vi har siden september 2005 gennemført mere end 60 forbedringer.

Vi fortsætter arbejdet med LEAN. Vi forventer derfor, at produktiviteten fortsat vil stige, i takt med, at vi får indført endnu flere forbedringer efter LEAN-modellen.

Fakta om Arbejdsskadestyrelsens afgørelser

Arbejdsskadestyrelsen afsluttede 74 % af alle sager inden for 1 år i 2005. Tallet stiger, og målet er 90 % for 2006. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sidste 3 år har været på 7-8 måneder.

Cirka 13 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser bliver anket. Ankestyrelsen omgør cirka 1 % af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

Arbejdsskadestyrelsen har truffet over 115.000 afgørelser i 2005.


Yderligere oplysninger:
Kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller, 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009