Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

23. januar 2006

Hvis du har nogle symptomer, som du mener kan stamme fra dit tidligere arbejde med kviksølv, skal du i første omgang henvende dig til din egen læge. Lægen har pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Lægen skal anmelde, selvom der kun er en mulighed for, at der er en sammenhæng mellem arbejdet med kviksølv og symptomerne.

Arbejdsskadestyrelsen vil så afgøre, om sygdommen skyldes arbejdet med kviksølv eller ej.

Din læge kan vælge selv at skrive en anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet ud fra de oplysninger, han/hun har om din sygdom og påvirkningerne, som du har været udsat for. Men han/hun kan også vælge at henvise dig til en arbejdsmedicinsk klinik, hvor du vil blive undersøgt nærmere og eventuelt henvist til andre undersøgelser.

Den arbejdsmedicinske klinik kan enten selv anmelde skaden eller sende journalerne til din egen læge, som så skal sørge for at sende en anmeldelse, hvis han/hun vurderer, at der kan være tale om en erhvervssygdom.

Sagens gang i Arbejdsskadestyrelsen

Når Arbejdsskadestyrelsen modtager en anmeldelse om en erhvervssygdom, vil vi på baggrund af de oplysninger, der er i anmeldelsen, vurdere, om vi skal vide mere om sygdommen, påvirkningerne eller arbejdsforholdene.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har taget initiativ til, at der skal laves en undersøgelse af, hvordan kviksølv har påvirket de mennesker, der har arbejdet med det.

Resultaterne af denne undersøgelse vil få betydning for de sager, der skal vurderes i Erhvervssygdomsudvalget. Det er de sager, hvor der kan være en mulighed for, at arbejdets særlige art kan være årsagen til sygdommen. Andre sager vil kunne afvises eller anerkendes efter fortegnelserne over erhvervssygdomme, hvori der stilles specifikke krav til diagnose og påvirkning. Disse sager skal ikke forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Arbejdsskadestyrelsen vil afvente resultaterne af undersøgelsen, inden vi kan træffe afgørelse i de sager, der skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Du har selv en ret til at anmelde

Du skal være opmærksom på, at du selv eller i dit sted din fagforening har en ret til at anmelde din sygdom til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet, hvis din læge ikke gør det.

Hvis din sygdom ikke er blevet anmeldt inden 1 år efter, at du har fået kendskab til, at sygdommen kan skyldes dit arbejde, kan du risikere ikke at kunne få anerkendt din sygdom som en erhvervssygdom.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du ringe til
kommunikationsmedarbejder Vibeke Møller på 39 17 77 82.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009