Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. september 2006

Der nævnes i indslaget, at en række sager har været mange år under vejs. Denne information dækker over sager, som er afgjort og senere genoptaget, når helbredsforholdene er blevet forværret. 

Retssikkerheden i arbejdsskadesystemet gør, at det er muligt at genoptage en sag ved fx. en forværring af helbredstilstanden. Derfor vil vi oprette en ny sag på samme person.

Nedenfor beskrives retssikkerheden generelt i Arbejdsskadesystemet:

Der er nogle generelle årsager til, at sagerne ikke kan afsluttes inden for kort tid. Den første er hensynet til parternes retssikkerhed.

Det er en retsgaranti, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen, selvom dette naturligt også forlænger sagens behandling. Da Arbejdsskadestyrelsen i sager fra før arbejdsskadereformen i 2004 træffer mellem 1-4 afgørelser i hver sag, kan der køre flere ankesager under en enkelt arbejdsskade. Efter arbejdsskadereformen, der trådte i kraft 1. januar 2004, træffer Arbejdsskadestyrelsen samlede afgørelser om anerkendelse og erstatning for at reducere den tid, en eventuel klagebehandling tager. Det vil i sig selv være med til at forkorte flere af den type forløb.

En del af retssikkerheden er også, at tilskadekomnes sag kan genoptages, hvis forholdene ændrer sig. En sag kan altså blive genoptaget flere gange i årene efter en arbejdsskade, uden der nødvendigvis kan sættes et endeligt punktum. Når afgørelser ønskes genoptaget forlænger dette sagsbehandlingen.

Aftalepartierne bag Arbejdsskadereformen lagde i forbindelse med reformen vægt på at fastholde et højt niveau for retssikkerhed.

For flere oplysninger kontakt Vibeke Møller, kommunikationsmedarbejder, tlf. 39 17 77 82

Denne side er senest ændret den 12. november 2009