Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. december 2006

Arbejdsskadestyrelsen begyndte fra 1. december at invitere de tilskadekomne til at gå ind på styrelsens hjemmeside og følge med i deres arbejdsskadesag. Alle tilskadekomne vil blive orienteret om ”Se Sag” i det kvitteringsbrev, de får, når de anmelder deres sag til Arbejdsskadestyrelsen. Der vil desuden være meget mere information på styrelsens hjemmeside. I første omgang vil det dog kun blive muligt for de tilskadekomne, der har en arbejdsskadesag, der er oprettet efter 1. december 2006, at ”Se Sag” på hjemmesiden.

- Vi lægger stille ud, fordi systemet er helt nyt for os. Vi vil gerne undgå, at eventuelle børnesygdomme, der måtte være med systemet, kommer til ulempe for mange. Så sikrer vi også, at vi bedst muligt kan hjælpe brugerne med systemet, siger Jan Peter Madsen, kommunikations- og IT-chef i Arbejdsskadestyrelsen.

Når ”Se Sag” har været afprøvet et stykke tid, bliver det også muligt at bruge ”Se Sag” i sager oprettet før 1. december 2006. Målet er, at alle digitaliserede sager bliver tilgængelige med ”Se Sag”, det vil sige sager helt tilbage til 1998.

Det er stadig muligt at bede om aktindsigt på papir. Alle, der ringer eller skriver om at få aktindsigt, vil naturligvis få tilsendt en aktindsigt i papirform. ”Se Sag” er udelukkende et ekstra tilbud til de tilskadekomne, en alternativ aktindsigt, der hurtigt og let giver overblik over sagen. 

- Vi er glade for at være nået så langt i arbejdet med, at tilskadekomne direkte kan følge med i deres egen sag. Det giver øget gennemsigtighed for alle og er en forløber for, at tilskadekomne kan deltage mere aktivt i sagsbehandlingen, siger Jan Peter Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen har forberedt indførelsen af digital aktindsigt et stykke tid, men grunden til projektet blev egentlig lagt allerede i 1998. Dengang begyndte styrelsen at skanne og digitalisere akter i arbejdsskadesagerne. Indtil videre er over 1 million akter gjort klar til ”Se Sag”, og styrelsen forventer, at det tal kommer op på over 6 millioner akter, når systemet er fuldt indarbejdet. Det tal vil naturligvis vokse i takt med, at der bliver anmeldt flere arbejdsskadesager.

Næste fase er planlagt 

Arbejdsskadestyrelsen har lagt sidste hånd på første fase af projektet med at lancere ”Se Sag”. I næste fase vil det også blive muligt for forsikringsselskaber, fagforeninger og advokater at gå ind og se de sager, som de har fuldmagt til.

- Målet er, at vi giver alle parter i arbejdsskadesagerne mulighed for selv at tjekke op på og følge med i deres arbejdsskadesag. Vi håber, at det er med til at forbedre kommunikationen, siger Jan Peter Madsen.

På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside ligger der mere vejledning

Det er nødvendigt at have Digital Signatur på sin computer for at kunne benytte sig af ”Se Sag”. Det er også nødvendigt at have et program, der kan åbne PDF-filer.

Kontaktperson: Projektleder Jesper Toftegaard - tlf. 39177987

Denne side er senest ændret den 12. november 2009