Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

17. oktober 2006

Centrale aktører deltog den 11.oktober 2006 i en temadag om samarbejde mellem Horsens Kommune, 3F Horsens og Omegn og Arbejdsskadestyrelsen. Her drøftede deltagerne erfaringerne fra et pilotprojekt om et tættere og mere koordineret samarbejde. Også Tryg Forsikring har deltaget i projektet.

Arbejdsskadestyrelsens direktør Anne Lind Madsen siger:

”Det er glædeligt, at vi nu får sat fokus på samarbejdet mellem de forskellige aktører, der er på banen, når en person får en arbejdsskade. Når systemerne spiller sammen, vil vi bedre kunne fastholde de arbejdsskadede på arbejdsmarkedet.”

Formålet med samarbejdet er at afkorte sagsbehandlingstiden, så den arbejdsskadede kan få en hurtigere afklaring af sin sociale situation. Derved kan man undgå langvarigt sygefravær med risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet. De væsentligste elementer i samarbejdsprojektet er:

  • udveksling af oplysninger mellem Horsens kommune og Arbejdsskadestyrelsen,

  •  koordineret indhentelse af lægelige oplysninger, 

  • videndeling, så den arbejdsskadede får en mere en kvalificeret rådgivning og orientering undervejs i sagsforløbet.

Projektet skal nu evalueres, og erfaringerne vil herefter kunne bruges på landsplan.

Denne side er senest ændret den 12. november 2009