Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

21. august 2007

Ansatte i Grønland skal være bedre stillet, hvis de kommer til skade på deres arbejde. Derfor er en ny anordning med række forbedringer på arbejdsskadeområdet på vej i Grønland.
Forbedringerne svarer i hovedtræk til de forbedringer, der blev indført i den danske arbejdsskadelov i 2003.

Det væsentligste mål er en modernisering af arbejdsskadebegrebet, så flere ulykker og sygdomme fremover kan anerkendes som arbejdsskader.

”De nuværende definitioner og krav til ulykker og erhvervssygdomme i Grønland er ikke tidssvarende. Hvis en ansat på en trawler ødelægger sin ryg eller fingre ved bjærgning af fangsten, så skal der ikke være tvivl om, at skaden er en arbejdsskade. Det er der med det ulykkesbegreb, som gælder for Grønland i dag, og derfor er det nødvendigt med en ny anordning,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

I den nye anordning bliver ulykkesbegrebet derfor udvidet, så det ud over at dække det gamle ulykkesbegreb også dækker pludselige løfteskader og skadelige påvirkninger af op til fem dages varighed.
Fremover kan en skade ikke afvises med begrundelsen, at den var forventelig eller sædvanlig inden for en bestemt branche. I stedet gælder reglen, at hvis der er en medicinsk sammenhæng mellem påvirkningen og skaden, så skal skaden anerkendes.

Erhvervssygdomsbegrebet bliver også lempet, så flere sygdomme kan komme på fortegnelsen over anerkendte erhvervssygdomme. Hvis en sygdom skal på fortegnelsen, er kravet fremover, at der skal være medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem påvirkningen fra arbejdet og sygdommen. Det betyder, at kravet om decideret videnskabeligt bevis forsvinder til fordel for den aktuelle viden, der findes på et område.

Anordningen bliver præsenteret ved et seminar konference i Nuuk 22. august. Den forventes at træde i kraft 1. januar 2008 efter en høring samt behandling i det grønlandske landsting.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009