Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

17. december 2007

Ved indgangen til den sidste måned i året tegner alt til, at 2007 har været et godt år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen.

Styrelsens mål om, at 90 procent af alle nye sager inden årets udgang skal behandles inden for et år, er til fulde opnået. Ved udgangen af november blev 92 procent af sagerne afgjort inden for et år. Set i lyset af, at blot 74 procent af sagerne i januar blev behandlet inden for et år, er der tale om et betydeligt fremskridt.

Samtidig afvikler styrelsen fortsat et højt antal 2-års sager. Det er målet for 2007, at der må være cirka 200 sager over 2 år tilbage i styrelsen ved årets udgang. Det mål ventes stort set opnået. Der var ved udgangen af november 1.254 sager over 2 år tilbage. Alle sagerne er under behandling, men en del af dem kan ikke afsluttes inden årets udgang, fordi styrelsen venter på oplysninger fra kommuner, speciallæger m.fl. 

”Det tegner til at blive et godt år for Arbejdsskadestyrelsen. Det helt centrale for os er, at vi med en solid indsats i sagsbehandlingen i 2007 har opnået en sund sagsportefølje. Afviklingen af de mange gamle sager kombineret med en afgørelse af de nye sager inden for et år betyder, at vi efter et konsolideringsår i 2008 stort set ikke vil se sager over et år i styrelsen fremover,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Styrelsens produktivitet er fortsat høj. Siden 1. januar 2007 er der oprettet 44.784 sager og afsluttet 49.201 sager. Der er altså afviklet 4.417 flere sager end der er oprettet i årets første 11 måneder.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i november 10,4 måneder. Det er tre måneder højere end året før, men er samtidig også en logisk konsekvens af, at der netop i år bliver afsluttet mange gamle sager.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009