Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5. marts 2007

Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt ekstra erstatninger for omkring 118 millioner kroner til danskere, som før 2002 var i revalidering efter arbejdsskader.

Dermed kan styrelsen sætte punktum for et intensivt og målrettet arbejde med 7.500 sager, der blev genoptaget som følge af en højesteretsdom fra 9. februar 2006. Dommen gav mulighed for, at arbejdsskadede, som før 2002 var i revalidering, kunne få taget deres sag op igen og eventuelt få udbetalt en højere erstatning fra det tidspunkt, hvor revalideringen startede.

7.500 ekstra sager er en betydelig sagsmængde oven i de flere end 50.000 sager, som Arbejdsskadestyrelsen i forvejen behandler hvert år. For at reva-sagerne ikke skulle påvirke den øvrige sagsbehandling negativt besluttede Arbejdsskadestyrelsen derfor pr. 1. maj 2006 at oprette et særligt sekretariat, der udelukkende skulle koncentrere sig om at afslutte reva-sagerne. Efter ti måneder er sekretariatets arbejde på nær enkelte sager færdigt, og sagsbehandlerne er i gang med sagsbehandling andre steder i styrelsen.

”Den særlige projektorganisering har vist sig at være en succesfuld måde at tackle den slags ekstraopgaver på,” konkluderer Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

”Den store sagsmængde blev isoleret og behandlet effektivt til gavn for de mange involverede borgere, der fik en hurtig afklaring. Det er jeg meget tilfreds med.”

Yderligere oplysninger

Pressechef Birgitte Lyhne Broksø på 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009