Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

18. december 2007

Blot én procent af de cirka 110.000 afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen træffer hvert år, bliver ændret efter behandling i Ankestyrelsen. I 2006 var der således tale om 1.199 ændrede afgørelser, i 2007 er der til dato tale om 1.137 ændrede afgørelser.

”Det er en meget lav omgørelsesprocent og den viser klart, at sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen er både grundig og velkvalificeret,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

En udmelding fra Ankestyrelsen har kunnet give den opfattelse, at en femtedel af alle styrelsens afgørelser bliver omgjort. Men det samlede statistiske overblik i Arbejdsskadestyrelsen viser, at det langt fra er tilfældet.
Arbejdsskadestyrelsen har længe haft en stabil ankeprocent på 12 procent. Fakta er, at i 2006 blev 13.516 ud af cirka 110.000 afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen anket. Af dem blev blot 1.199 ændret fra Ankestyrelsens side, mens 1.641 sager blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen. I resten af sagerne var Ankestyrelsen enig i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.
I 2007 er 14.353 afgørelser foreløbig anket. Af dem har Ankestyrelsen kun ændret 1.137 afgørelser og sendt 1.450 sager tilbage til Arbejdsskadestyrelsen for at få yderligere oplysninger i sagen.

”For den enkeltes retssikkerhed er det vigtigt, at der er en mulighed for at anke en afgørelse. For Arbejdsskadestyrelsen er det vigtigt, at vi fastholder en lav omgørelsesprocent, fordi den er udtryk for den høje kvalitet i sagsbehandlingen, som de tilskadekomne skal kunne regne med, at de får hos os. En lav omgørelsesprocent er så vigtigt et kvalitetsmål for os, at vi har valgt at gøre netop omgørelsesprocenten til et kontraktmål for styrelsen,” siger Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger:
Birgitte Lyhne, pressechef: 72 20 62 29 eller 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009