Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

28. august 2007

Er der en sammenhæng mellem frisørarbejde og udviklingen af kræft?
Det skal et nyt udredningsprojekt bestilt af Arbejdsskadestyrelsen kaste lys over.

”Spørgsmålet er, om permanentvæsker, hårfarvningsprodukter og hvad frisører i øvrigt arbejder med af produkter, forøger deres risiko for at udvikle kræft,” siger kontorchef Ingrid Parsby fra Arbejdsskadestyrelsens Faglige Center.

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra december 2006 viser, at der tilsyneladende er en øget forekomst af enkelte kræftformer blandt frisører, eksempelvis brystkræft, hudkræft og lymfekræft.

”Men undersøgelsen siger ikke noget om mulige årsager. Skyldes frisørernes kræftsygdom arbejdet – eller spiller andre faktorer en rolle, for eksempel arv eller meget sol? Derfor har vi nu bestilt en udredning med en gennemgang af den nationale og internationale forsknings-litteratur, der er på området. Vi forventer at have resultaterne i slutningen af 2008,” siger Ingrid Parsby.

Efter offentliggørelsen af rapporten fra Kræftens Bekæmpelse modtog Arbejdsskadestyrelsen i løbet af foråret 2007 i alt 24 anmeldelser af kræft blandt frisører fra Dansk Frisør og Kosmetikerforbund. Sagerne er blevet vurderet af blandt andre forskningschef, dr. Med. Jørgen H. Olsen fra Kræftens Bekæmpelse.
På baggrund af oplysningerne i sagerne samt rapporten og ekspertvurderingerne fra Kræftens Bekæmpelse er foreløbig er ni sager afvist, de syv af dem efter at have været forelagt Erhvervssygdomsudvalget i august.

”Men fælles for sagerne er, at vi tager dem op til revision i slutningen af 2008, når vi har resultaterne af den udredning, som vi netop har bestilt. For selv om vi ikke lige nu har dokumentation for en medicinsk sammenhæng mellem frisørfaget og udviklingen af forskellige kræftformer, så kan det ikke afvises, at der er en sammenhæng. Derfor genoptager vi deres sager,” siger Ingrid Parsby.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009