Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

11. maj 2007

Arbejdsskadestyrelsen har skærpet opmærksomheden omkring de sager, der på grund af strejken i Post Danmark i slutningen af april og begyndelsen af maj nu kommer ind til styrelsen stærkt forsinkede. Forsinkelsen kan nemlig give alvorlige problemer i arbejdsskadesager, der i netop den periode har været berørt af en tidsfrist for anke og partshøring.

Arbejdsskadestyrelsen modtog den 9. maj 15 kasser med post, hvoraf en del er dateret helt tilbage fra 26. april.
Problemet opstår i de sager, hvor en anke eller et svar i en partshøring er blevet sendt til Arbejdsskadestyrelsen meget tæt på tidsfristens udløb.
Hvis en anke eksempelvis er sendt til Arbejdsskadestyrelsen 27. april, to dage før tidsfristens udløb, og styrelsen først modtager brevet 9. maj, er ankefristen i princippet overskredet.

”Men det er jo ikke rimeligt, at en arbejdsskadesag skal rammes af en poststrejke på den måde. Derfor er vi ekstra opmærksomme på sager, der nu kommer ind fra strejkeperioden. Ser vi en sag, hvor det tydeligvis er poststrejkens skyld, at vi har modtaget en anke for sent, vil vi sende den videre til Ankestyrelsen med en indstilling om, at man i det tilfælde dispenserer fra ankefristen,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen kan ikke selv afgøre spørgsmålet om dispensation. Det er alene op til Ankestyrelsen at afgøre i hver enkelt tilfælde, om der skal dispenseres fra ankefristen.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009