Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. november 2007

Arbejdsskadestyrelsen nåede i oktober sit 2007-mål om, at mindst 90 procent af alle sager skal afgøres inden for et år. Andelen af sager, der afgøres inden for lovens 1-års frist, er gradvist vokset fra 74 procent i januar til 86 procent i juni og til 90 procent i oktober.
Samtidig kan man nu i den netop offentliggjorte månedsstatistik for oktober se resultaterne af Arbejdsskadestyrelsens særlige indsats over for de ældste sager, nemlig dem over to år. Antallet af sager over to år er faldet fra 2.223 sager i september til 1.739 i oktober. Interne opgørelser viser samtidig, at sager over to år er rykket længere frem i sagsforløbet, så de nu er tættere på den endelige afgørelse.
Målet for 2007 er, at der ved årets udgang højest er 200 sager over to år tilbage. Det mål forventer styrelsen fortsat at nå., blandt andet i kraft af den merarbejdsindsats, der er sat i gang.

Produktionen i Arbejdsskadestyrelsen er fortsat høj. Fra 1. januar 2007 til 31. oktober 2007 er der oprettet 40.707 sager og afsluttet 44.893 sager. Der er altså afsluttet 4.186 flere sager end der er oprettet i årets første 10 måneder. Alene i oktober blev der afsluttet 514 flere sager end der blev oprettet, nemlig 4.419 oprettede sager mod 4.933 afsluttede.

Bagsiden af de gode resultater i sagsbehandlingen er den stigende sagsbehandlingstid. Den steg i oktober til 11,1 måned og den udvikling vil fortsætte i november og december. Det skyldes ganske enkelt, at de ældste sager bliver afsluttet i et ganske stort omfang.

”Paradoksalt nok er det afslutningen af de mange ældre sager, der får sagsbehandlingstiden til at stige. Det kan ikke være anderledes. Til gengæld forventer vi, at vi med den mere sunde sagsportefølje, som vi får skabt i år, kan nedbringe sagsbehandlingstiden i 2008,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009