Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

12. oktober 2007

En fokuseret indsats i Arbejdsskadestyrelsen giver nu for alvor resultater til gavn for de tilskadekomne.

89 procent af alle nyanmeldte arbejdsskadesager bliver afsluttet inden for et år. Samtidig bliver flere og flere ældre arbejdsskadesager afsluttet i disse måneder. Dermed er Arbejdsskadestyrelsen tæt på at nå sine mål for 2007, nemlig at der ved årets udgang ikke er flere end 200 sager over to år tilbage i styrelsen samt at 90 procent af alle nyanmeldte sager bliver afgjort inden for et år.

Den gode udvikling inden for 1 års fristen har været en glidende udvikling siden januar, hvor 74 procent af alle nyanmeldte sager blev afsluttet inden for et år. I juni var afslutningsprocenten steget til 86, og siden juli har tallet ligget stabilt på 89-90 procent.

Ved indgangen til 2007 havde Arbejdsskadestyrelsen næsten 11.000 sager, der var eller kunne blive over 2 år gamle i løbet af 2007. I dag er der blot 3.300 af de sager tilbage.

”Vi kan kun være tilfredse,” siger Anne Lind Madsen og fortsætter:

”Medarbejderne har arbejdet målrettet og fokuseret. Deres indsats gør, at vi ikke alene når vores mål for 2007, men også at vi på sigt får skabt en bedre sagsportefølje. Det vil komme både de tilskadekomne og styrelsen til gavn.”

Omkostningen ved den massive indsats på 1-års fristen og 2-års sagerne viser sig i en midlertidig stigning i sagsbehandlingstiden. Den er siden 2006 steget fra 7,4 måneder til 10,7 måneder.

”Det er naturligvis ikke en stigning, som vi synes om. Men når vi afgør så mange gamle sager, som vi gør lige nu, kan det ikke undgås, at sagsbehandlingstiden stiger. Det positive er til gengæld, at vi med den massive indsats i år får en bedre sagsportefølje, så vi til næste år igen vil se et fald i sagsbehandlingstiden,” fastslår Anne Lind Madsen.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009