Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

17. april 2007

Fra i dag kan alle ved selvsyn følge med i, hvordan det går med sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsen har nemlig valgt at lægge statistikken for sin sagsbehandling åbent frem på sin hjemmeside. Tallene bliver opdateret en gang om måneden.

”Det er en helt naturlig følge af, at vi ønsker en konstruktiv og åben dialog med det samfund, som vi er en del af,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

”Meget forståeligt er der fokus på vores sagsbehandling. Alle parter, også Arbejdsskadestyrelsen, ønsker jo, at en sag skal behandles så hurtigt som muligt, uden at det går ud over kvaliteten. Derfor synes vi det er mest regulært at lægge vores tal åbent frem, så alle har en mulighed for at se, om vi lever op til de mål, der er sat for vores arbejde i 2007,” pointerer Anne Lind Madsen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen var sidste år 7,5 måned – et fald på en måned i forhold til 2005. Men sagerne er meget forskellige, og derfor tager nogle sager længere tid at behandle end andre.
Ved årets udgang er det med få undtagelser Arbejdsskadestyrelsens mål ikke længere at have sager, der er ældre end to år. Desuden skal 90 procent af alle nye arbejdsskadesager være afsluttet senest et år efter, at de er anmeldt.

”Det går i den rigtige retning, og vi forventer, at vi når vores mål. Men vi følger konstant udviklingen og vil ikke tøve med at sætte ind med en ekstraordinær indsats, hvis det er nødvendigt. For eksempel har vi gode erfaringer med en særlig projektorganisering, hvor vi isolerer en bestemt type sager og tackler dem målrettet, så de ikke får lov til at trække ud og belaste den øvrige sagsbehandling,” fastslår Anne Lind Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen skal i år afslutte 54.000 sager for at nå sine mål. Sagerne rummer tilsammen omkring 115.000 afgørelser.

”Det er meget ambitiøst, for den hurtige sagsbehandling skal naturligvis ikke gå ud over den høje faglige kvalitet i vores afgørelser. I dag bliver kun omkring en procent af vores afgørelser omgjort af Ankestyrelsen, og sådan skal det fortsat være,” siger Anne Lind Madsen.

Læs mere om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen


Yderligere oplysninger:
Direktør Anne Lind Madsen: 39 17 77 01
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009