Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

7. marts 2007

DR Nyhederne bragte onsdag morgen et par indslag om hjemvendte soldater, der ifølge DR hverken ofte nok eller hurtigt nok får anerkendt deres sager om posttraumatisk stress syndrom, også kaldet PTSD.


Det er ikke korrekt, som Aase Lindmann fra Hærens Konstabel og Korporalforening hævder, at Arbejdsskadestyrelsen ser for strengt på sagerne og anerkender for få.

Arbejdsskadestyrelsen arbejder ikke efter kvoter, hvor vi skal anerkende og afvise et bestemt antal sager. Derimod er vi interesserede i at få anerkendt alle de sager, som kan anerkendes inden for de rammer, vi har at arbejde med. Derfor gør vi også hvad vi kan for at få belyst en sag så godt som overhovedet muligt – hvilket i forhold til PTSD-sagerne kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Sager om PTSD ofte er meget komplicerede. Diagnosen er svær at stille, og i mange af sagerne tager det en speciallæge i psykiatri mindst et år stille en præcis diagnose. Herefter tager det yderligere tid at vurdere de varige følger og udmåle en erstatning.


Aase Lindmann udtrykker også, at hun er træt af, at sager kører i fast rutefart mellem Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.

I den sammenhæng er det vigtigt at have for øje, at netop ’rutefarten’ er udtryk for, at borgerne gør brug af den retssikkerhed, der ligger indbygget i arbejdsskadesystemet.

Hvis man ikke er tilfreds med Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan man anke sagen til Ankestyrelsen. Den retssikkerhed gør naturligvis, at sagen i forhold til den endelige afgørelse trækker ud.

Danmark er et af få lande, der har optaget psykiske sygdomme på Erhvervssygdomsfortegnelsen. Vi følger hele tiden med i den internationale forskning inden for området og forventer til efteråret at få resultaterne af to udredninger som hhv. stress og psykiske sygdomme og stress og hjertekarsygdomme.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009