Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

11. juni 2007

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme er steget markant, siden arbejdsskadereformen trådte i kraft 1. januar 2004. I 2006 blev der anmeldt 18.408 erhvervssygdomme mod 12.375 i 2003 – en stigning på næsten 50 procent.
Til gengæld ligger antallet af anmeldte ulykker rimeligt stabilt med 21.496 anmeldelser i 2006.

Det fremgår af den årlige statistik over arbejdsskader, som Arbejdsskadestyrelsen netop har offentliggjort.

Der blev afgjort 15.321 sager om erhvervssygdomme i 2006. I alt 2.734 sager blev anerkendt, mens 12.587 blev afvist. Fire branchegrupper, nemlig bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed, offentlig administration, herunder forsvar, sundheds- og velfærdsinstitutioner, tegner sig både for flest anmeldelser og anerkendelser. Det er især kræft, lungesygdomme, hudlidelser samt høreskader, der bliver anerkendt.

Når danskerne kommer ud for ulykker på deres arbejde, går det tit ud over ryg, arme og ben. Den typiske skade er et brud eller en forstrækning, og årsagen er ofte, at man falder eller overbelaster kroppen.

I 2006 blev der afgjort i alt 18.794 sager om arbejdsulykker. 14.336 blev anerkendt, mens 4.458 blev afvist. Igen er det bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed, offentlig administration, herunder forsvar, samt sundheds- og velfærdsinstitutioner, der står for mere end halvdelen af både anmeldelser og senere anerkendelser.

Geografisk er der en tydelig skævvridning i forhold til anmeldelse af erhvervssygdomme.
Selv om befolkningsgrundlaget er større i region Hovedstaden end i region Syddanmark, er der flere anmeldelser i region Syddanmark end i Region Hovedstaden. Til gengæld er der flere anerkendelser i region Hovedstaden end i region Syddanmark.
Antallet af anmeldte ulykker og senere anerkendelser følger befolkningstallet.

Anerkendte arbejdsskader udløste i 2006 i alt knap en halv milliard kroner i méngodtgørelse og 2,35 milliarder i erstatning for tab af erhvervsevne.

Læs hele statistikken

Yderligere information:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009