Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

27. september 2007

Det er især ansatte inden for undervisning, forsvar, offentlig administration samt social- og sundhedsvæsen, der anmelder psykiske skader som en erhvervssygdom. Af knapt 3.000 anmeldelser i 2006 tegner de tre branchegrupper sig for næsten tre ud af fire anmeldelser.
Det viser en ny analyse af anmeldte erhvervssygdomme, som Arbejdsskadestyrelsen netop har offentliggjort.

Antallet af anmeldte psykiske skader er firedoblet siden 2000 og udgør nu knap 17 procent af samtlige anmeldte erhvervssygdomme.
Stigningen i antallet af anmeldelser afspejler ikke en øget beskæftigelse i brancherne. De psykiske anmeldelser er heller ikke geografiske fænomener, men kommer fra hele landet. Langt de fleste anmeldelser, nemlig tre ud af fire, kommer fra kvinder.
 
”Resultaterne er så markante, at ingen kan sidde dem overhørig. I Arbejdsskadestyrelsen har vi da også løbende fokus på området og afventer for øjeblikket resultaterne af en udredning om stress og psykiske sygdomme,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen, og fortsætter:

”Vi forventer at have resultaterne af udredningen i begyndelsen af 2008. Herefter tager vi sammen med Erhvervssygdoms¬udvalget stilling til, om vi skal ændre på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og om vi har brug for mere viden. Det kunne for eksempel være om mobning og chikane i forhold til psykiske sygdomme.”
 
Den største stigning i antallet af anmeldte psykiske skader er sket, efter at arbejdsskadereformen på erhvervssygdomsområdet trådte i kraft 1. januar 2005. Det var også på det tidspunkt, hvor Danmark som et af de få lande i verden optog en psykisk sygdom, Posttraumatisk belastningsreaktion, på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

”Et af målene med reformen var at lempe kravene til erhvervssygdomme, så flere sygdomme kan anerkendes. Derfor kan man ikke fortænke hverken tilskadekomne, fagforeninger og læger i at afprøve, om en psykisk sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. I dag bliver kun et mindre antal sager om psykiske sygdomme anerkendt som arbejdsskader, simpelthen fordi vi ikke kan finde dokumentation for, at påvirkningen fra deres arbejde er skyld i deres sygdom. Men kan vi gøre noget for at skaffe ny viden på området, vil vi gerne det, og derfor venter vi nu på resultaterne af udredningen om stress og psykisk sygdom,” siger Anne Lind Madsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009