Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

24. maj 2007

Et nyt register over patienter med lungehindekræft eller kirtelcellekræft skal sikre, at de som er blevet syge af de to kræftformer på grund af deres arbejde, får den erstatning, som de har ret til.

Det er et af de konkrete resultater af det lovforslag, som i dag er blevet enstemmigt vedtaget i Folketinget. Lovforslaget er en udmøntning af regeringsgrundlaget fra 2005 og indeholder en række betydelige forbedringer på arbejdsskadeområdet.

  • Lungehindekræft og kirtelcellekræft bliver i dag ikke anmeldt som en arbejdsskade i til-strækkeligt omfang. Derfor bliver der nu oprettet et nyt register i Sundhedsstyrelsen, så Arbejdsskadestyrelsen ad den vej bliver underrettet om skaden. Det nye system skal sikre, at patienterne får den erstatning de har krav på i forhold til deres arbejdsskade.
  • Det bliver nemmere at få behandlet sin arbejdsskadesag, selv om anmeldefristen på et år er overskredet. Hermed bliver der tager højde for det urimelige i, at en lønmodtager går glip af sin erstatning, fordi arbejdsgiveren glemmer at anmelde skaden.
  • Lovforslaget retter op på skævheder i erstatningsberegningerne. Det betyder, at man nu i princippet får det samme i erstatning uanset om den bliver udbetalt som en løbende er-statning eller som et engangsbeløb.
  • Arbejdsgiverne får et nyt bidragssystem i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, AES. Virksomhederne bliver samlet i færre, men større branchegrupper, så de bliver robu-ste over for store årlige erstatningsudgifter. Samtidig bliver der indført en ’pay as you go’-ordning, så virksomhederne først betaler deres bidrag, når erstatningerne bliver udbetalt. I dag betaler de forud og sparer således op til fremtidige udgifter.
  • Det skal kunne betale sig at forebygge. Derfor bliver der givet rabat på arbejdsgivernes bidrag til AES, hvis de forbedrer arbejdsmiljøet. Ordningenen bliver betalt af de virksomhe-der, som ikke opnår rabat.

De første ændringer træder i kraft allerede 1. juli i år, resten følger efter 1. januar 2008
Med lovforslaget bliver der sat punktum for arbejdet i Arbejdsskadeudvalget samt AES-udvalget, hvor interessenter og en række af arbejdsmarkedets parter har deltaget.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009