Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

25. januar 2007

Arbejdsskadestyrelsen har netop sendt et brev med en midlertidig afgørelse ud til omkring 600 af de knap 800 klinikassistenter, som har anmeldt deres symptomer som en arbejdsskade som følge af arbejde med kviksølv. 

”Afgørelsen er midlertidig. Det betyder, at vi her i Arbejdsskadestyrelsen tager alle sagerne op til fornyet vurdering i september 2008, uden at borgerne selv skal gå og huske på at henvende sig igen,” siger fagchef i Arbejdsskadestyrelsen, Ingrid Parsby, og fortsætter:

”Vi valgte at sende en midlertidig afgørelse ud af to grunde: Dels skal alle arbejdsskadesager behandles inden for et år, dels har borgerne krav på at vide, at de ikke er glemt i vores system, men at vi har hånd i hanke med deres sag. Bag hver sag gemmer sig en masse bekymringer, og uvished om, hvad der egentlig sker med ens sag, er kun med til at forværre situationen for den enkelte. Det vil vi gerne komme i forkøbet ved at sende en midlertidig afgørelse med et konkret tidspunkt ud, så den enkelte har noget at forholde sig til.”

At sagerne genoptages lige præcis i september 2008 skyldes, at Arbejdsskadestyrelsen på det tidspunkt forventer at have det nødvendige materiale fra den 5-punktsplan, som Beskæftigelsesministeren har sat i værk på området.

På nuværende tidspunkt kan klinikassistenternes symptomer ikke anerkendes som en arbejdsskade. 5-punktsplanen, der er sat i værk med opbakning fra HK og Dansk Tandlægeforening, skal være med til yderligere at belyse området, som der lige nu kun er en begrænset viden om.

Yderligere oplysninger:
Birgitte Lyhne, pressechef
Ingrid Parsby, kontorchef

Denne side er senest ændret den 11. november 2009