Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

2. juli 2007

Bekendtgørelse nr. 678 af 20. juni 2007 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2007 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere.  

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader, der indtræder 1. juli 2007 eller senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2007. 

Bekendtgørelsen er en udløber af Arbejdsskadeudvalgets arbejde og den seneste ændring til lov om arbejdsskadesikring. Herefter sikres det så vidt muligt, at modtagerne får det samme i erstatning uanset, om erstatningen udbetales som en løbende ydelse eller som et kapitalbeløb. 

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år. For arbejdsskader, der indtræder 1. juli 2007 eller senere, skal fremover benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år og måneder. 

Til brug herfor er udarbejdet komplette faktortabeller med kapitaliseringsfaktorer for alle aldre opgjort i hele år og måneder. Faktortabellerne kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på følgende adresser: 

Erhvervsevnetab, mænd: http://www.ask.dk/sw18263.asp
Erhvervsevnetab, kvinder: http://www.ask.dk/sw18267.asp
Forsørgertab, mænd: http://www.ask.dk/sw18271.asp
Forsørgertab, kvinder: http://www.ask.dk/sw18275.asp

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger kan ses af Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på adressen http://www.ask.dk/sw18034.asp.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009