Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

20. november 2007

Arbejdsskadesager, der drejer sig om udviklingen af brystkræft efter mange års natarbejde, skal fremover forelægges Erhvervssygdomsudvalget.
Ændringen af behandlingspraksis skyldes dels resultaterne af en udredning på området, som Arbejdsskadestyrelsen har bestilt, dels nye resultater fra IARC (The International Agency for Research on Cancer).

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget besluttede i slutningen af 2006, at der var brug for mere viden om en eventuel sammenhæng mellem mange års natarbejde og udviklingen af brystkræft.
Overlæge Henrik A. Kolstad fra Aarhus Universitetshospital har derfor sammen med Arbejdsmedicinsk klinik og Den Videnskabelige Komité under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin gennemgået litteraturen på området. Hans udredning, som blev præsenteret og diskuteret ved et nyligt principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget, viser, at der i følge litteraturen kan være en mulig sammenhæng efter 20-30 års natarbejde. Det gælder dog kun for brystkræft.

Omtrent samtidig meddelte IARC, ligeledes efter en stor, international litteraturgennemgang, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem udviklingen af brystkræft og natarbejde. Dog ikke så overbevisende, at man med sikkerhed kan konkludere en sammenhæng. Det endelige dokumentationsmateriale fra IARC bliver først offentliggjort om et års tid.

Når materialet fra IARC bliver offentliggjort, drøfter Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget sagen igen for at se, om der er grund til optage brystkræft som følge af mange års natarbejde på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Indtil da har Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget altså valgt, at den mulige sammenhæng skal komme de tilskadekomne til gode, og derfor bliver sagerne om brystkræft nu forelagt udvalget til en konkret vurdering.

Udviklingen på området betyder også, at Arbejdsskadestyrelsen kan genoptage og forelægge tidligere afviste sager om brystkræft i forbindelse med natarbejde, hvis styrelsen skønner, at en forelæggelse ikke er udsigtsløs.
Folk, der har fået brystkræft efter mange års natarbejde, bør derfor anmelde sagen - eller genanmelde, hvis den tidligere har været afvist.

Denne side er senest ændret den 11. november 2009