Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

11. december 2007

Der findes på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem udsættelse for en lav dosis metallisk kviksølv ved tandplejearbejde og udvikling af forskellige sygdomme og gener.
Det er konklusionen i en ny udredning af området, som Erhvervssygdomsudvalget under Arbejdsskadestyrelsen netop har drøftet.

Udredningen blev bestilt af Arbejdsskadestyrelsen i samråd med Erhvervssygdomsudvalget i 2006. Det skete, efter at en norsk undersøgelse indikerede, at udsættelsen for selv små mængder metallisk kviksølv kunne være årsag til forskellige sygdomme samt fosterskader hos tandplejere.
Udredningen er trin 2 i en 5-trins handlingsplan, som beskæftigelsesministeren med opbakning fra HK og Dansk Tandlægeforening satte i gang i 2006. Målet er at sikre en tilbundsgående, videnskabelig undersøgelse af, hvad arbejdet med kviksølv har betydet for klinikassistenters og tandlægers helbred.
Arbejdet med handlingsplanen forløber som planlagt. Næste trin i handlingsplanen er en omfattende dansk registerundersøgelse om metallisk kviksølvs skadevirkninger. Den ventes klar ved udgangen af 2008.

Knap 900 klinikassistenter har anmeldt forskellige symptomer som en arbejdsskade.
Den netop offentliggjorte udredning ændrer ikke situationen i forhold til behandlingen af deres arbejdsskadesag.
Arbejdsskadestyrelsen har i mange år kunnet anerkende kviksølv-sygdomme i form af hjerneskader og nyreskader, hvis den tilskadekomne enten har været udsat for en meget stor dosis kviksølv dagligt i længere tid eller har haft deciderede forgiftningssymptomer efter en enkelt korterevarende udsættelse.
Ansatte i tandplejen vil dog kun kunne opfylde de gældende krav, hvis de har været helt ekstraordinært udsat for kviksølv set i forhold til faget generelt.

På nuværende tidspunkt kan de anmeldte sager ikke anerkendes som en arbejdsskade, men klinikassistenterne har fået en midlertidig afgørelse. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen tager sagerne op til fornyet vurdering i september 2008, uden at de tilskadekomne selv skal gå og huske på at henvende sig igen. Sagerne vil i 2008 blive vurderet på ny ud fra resultaterne af den store registerundersøgelse.

Yderligere oplysninger:
Birgitte Lyhne, pressechef: 72 20 62 29 eller 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009