Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

25. juni 2007

Fire ud af fem arbejdsskadesager slutter senest kalenderåret efter, at de er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Ni procent af sagerne fortsætter i mange år. Det sker, fordi den tilskadekomne aktivt bruger sin ret til enten at få sagen genoptaget eller til at anke afgørelsen.

Det viser nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen. Tallene punkterer den sejlivede myte om, at arbejdsskadesager generelt lever et meget langt liv i styrelsen, uden at det kommer til hverken behandling eller afgørelse.

Arbejdsskadestyrelsen har som et tema i årets arbejdsskadestatistik fulgt skadeårgang 1997 for at se, hvordan det går sagerne og de tilskadekomne.
Det store flertal af sagerne, nemlig tre ud af fire, slutter med den første afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen.
12 procent af sagerne bliver genoptaget en eller flere gange, fordi den tilskadekomne har fået det værre siden den seneste afgørelse, og derfor vælger at få en ny vurdering. 17 procent af sagerne bliver anket en eller flere gange, mens styrelsen selv vælger at tage tre procent af sagerne op til revision.

Mere end halvdelen af de 39.444 anmeldte sager drejer sig om ulykker, mens stort set resten handler om erhvervssygdomme.
For både ulykker og erhvervssygdomme er det karakteristisk, at den enkeltes helbred kun i et forholdsvis begrænset omfang er så alvorligt påvirket, at det udløser en erstatning.
Og når sagen indeholder erstatning, er der som oftest tale om godtgørelse for mén. Blot seks procent af de tilskadekomne er blevet så syge af deres arbejde, at de også får erstatning for tab af erhvervsevne.

For de tilskadekomne hænger tabet af erhvervsevne nøje sammen med evnen til at forsørge sig selv. I løbet af fire år vil to ud af tre tilskadekomne ende på førtidspension, hvis de har et tab af erhvervsevne på mere end 25 procent. Er tabet af erhvervsevne på 15-25 procent, ender hver femte tilskadekomne på førtidspension i løbet af fire år.

For de som kom til skade i 1997, har afgørelserne indtil nu betydet, at de tilsammen har fået udbetalt 3,2 milliarder kroner. Erstatningen fordeler sig med 0,4 milliarder til méngodtgørelse og 2,8 milliarder til erstatning for tab af erhvervsevne.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97, 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009