Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

18. juni 2007

Et stigende antal arbejdsskadesager bliver afsluttet senest et år efter, at de er anmeldt. Siden januar er andelen af sager, der afsluttes inden et år, steget med 10 procent, nemlig fra 73 til 83.
Det viser statistikken for sagsbehandlingen i maj, som netop er offentliggjort på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Målet er, at styrelsen ved udgangen af 2007 afslutter 90 procent af sagerne inden et år efter anmeldelsen.

Med den markante udvikling i sagsbehandlingen kan man nu for alvor se effekten af det visitationsprojekt, som Arbejdsskadestyrelsen satte i værk i maj 2006.

Efter inspiration fra Schweiz valgte styrelsen at indføre en skarp prioritering af sagerne straks efter anmeldelsen.
Mængden af sager kan deles i to grupper, nemlig de meget komplicerede og behandlingstunge sager og de mindre svære sager, der er hurtigere at behandle.
Filosofien er, at de meget komplicerede sager skal have størstedelen af styrelsens behandlingsressourcer, mens de mindre svære sager skal have tildelt færre ressourcer.
Ved grundlæggende at ændre på behandlingsgangen har styrelsen fået en bedre mulighed for at styre ressourcerne derhen, hvor der er størst behov, og hvor det gavner sagsbehandlingen mest. Det giver sig nu konkret udslag i et stigende antal afsluttede sager inden for et år.

”Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan en prioriteret indsats så kontant kan gavne sagsbehandlingen og dermed de tilskadekomne. Det kræver vilje hos medarbejderne og tålmodighed generelt at indføre nye procedurer, for resultaterne kommer ikke lige med det samme. Men tallene viser, at tålmodigheden betaler sig,” fastslår Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Statistikken for maj viser også, at Arbejdsskadestyrelsen fortsat afslutter flere sager end den får ind. I maj blev der oprettet 3.457 sager og afsluttet 4.403. For perioden 1. januar til 31. maj er der oprettet 19.569 sager og afsluttet 23.134 sager.

Yderligere information:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009