Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

27. august 2007

Grønlandske fisketrawlere over 10 meter skal ikke længere være omfattet af gruppeforsikringen i Grønland. I stedet skal ejerne af de store trawlere sikre deres medarbejdere ved at tegne forsikring mod arbejdsulykker i et forsikringsselskab samt mod erhvervssygdomme gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
Det er et af initiativerne til en ny anordning for arbejdsskadesikring i Grønland. 

Gruppeforsikringen, der styres af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, var oprindeligt tænkt som en automatisk og statsstøttet sikringsordning for selvstændige eller mindre erhvervsdrivende med få ansatte.
Med den nye regel sikrer man, at de store, professionelt drevne trawlere betaler en præmie, der harmonerer med antallet af ansatte og den risiko for arbejdsskader, der ligger i branchen.

Forslaget til en ny anordning giver også mulighed for at effektivisere både opkrævningen og inddrivelsen af forfaldne præmier til gruppeforsikringen.
Direktoratet for Fiskeri, Jagt og Landbrug sender fremover en liste over de personer, som har licens til at drive deres erhverv, til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Ved hjælp af listerne kan Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser dels sende opkrævninger til arbejdsgiverne, dels inddrive de forsikringspræmier, som ikke bliver betalt.

Selv om en arbejdsgiver undlader at betale præmien til gruppeforsikringen, der både omfatter sikring for ulykker og erhvervssygdomme, er alle ansatte forsikrede.
Til gengæld kan det koste en uforsikret arbejdsgiver dyrt, hvis en medarbejder kommer til skade og får udbetalt erstatning af direktoratet. I de tilfælde får direktoratet hjemmel til også at inddrive de ydelser hos arbejdsgiveren, som den ansatte får udbetalt.

Den nye anordning forventes at træde i kraft 1. januar 2008 efter en høring samt behandling i det grønlandske landsting.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne:  26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009