Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

26. april 2007

Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor for Private Erstatningssager. Det fremgår af den årlige statistik for kontorets arbejde, som netop er offentliggjort. I langt de fleste tilfælde bruger parterne i en erstatningssag styrelsens udtalelser til at nå frem til en løsning. Kun i ganske få tilfælde ender sagerne i retten.

Forespørgslerne i de private erstatningssager kommer hovedsageligt fra forsikringsselskaberne og drejer om en vurdering af den skadelidtes varige mén, tab af erhvervsevne eller om en vurdering af begge dele.

Flest forespørgsler drejer sig om skadelidte, der bor i region Midtjylland. Herefter følger sager fra Region hovedstaden og Region Syddanmark. Set i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner er Region Midtjylland og Region Nordjylland klart overrepræsenteret i antallet af skadelidte, mens Region Hovedstaden har færrest skadelidte.

Samlet set tegner kvinderne sig for et flertal af sagerne. Det gælder også sagerne om piskesmældsskader, hvor kvinder mellem 27 og 36 år udgør den største gruppe.

Piskesmældsskader er tema i årsstatistikken for de private erstatningssager. Siden 1996 har Arbejdsskadestyrelsen forsynet sagerne om piskesmældsskader med en særlig diagnosekode, og fra 2004 er diagnosekoden blevet samkørt med den nye méntabel. Derfor ligger Arbejdsskadestyrelsen inde med unikt talmateriale omkring piskesmældsskaderne og deres følger.

Hovedparten af sagerne drejer sig om méntabellens punkt B.1.1.3, der beskriver middelsvære daglige nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning. I de sager lyder vurdering oftest på 10 procent varigt mén uanset, om man er mand eller kvinde, og uanset hvor i landet man bor. Også det gennemsnitlige tab af erhvervsevne er meget ensartet uanset geografien.

Arbejdsskadestyrelsen kontor for Private Erstatningssager kommer ikke med afgørelser, men med vejledende udtalelser i private erstatningssager, som kan være svære eller rummer en tvist mellem parterne. Kontorets vurdering er både juridisk, medicinsk og økonomisk. Den medicinske vurdering foregår i tæt samarbejde med styrelsens lægekonsulenter.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009