Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

30. marts 2007

Åse Lindman fra Hærens Konstabel og Korporalforening hævder i MetroXpress 30. marts, at det tager mellem fem og ti år, inden hjemvendte soldater kan få erstatning for de psykiske skader, som de har pådraget sig i tjeneste i udlandet. Ifølge Åse Lindman ligger sagerne bare og venter i stedet for at blive behandlet af Arbejdsskadestyrelsen.

Der er her helt tydeligt brug for en præcisering af fakta og sagsforløb.

I Arbejdsskadestyrelsen er det konstant vores mål at behandle sagerne både hurtigt og effektivt.

Fakta er, at det tager omkring to år for Arbejdsskadestyrelsen at behandle en sag om psykisk belastningsreaktion, PTSD. Det vil sige to år fra vi modtager anmeldelsen til vi træffer den første afgørelse i sagen samt beregner erstatningen.

Sagerne om PTSD er ofte mere komplicerede end andre sager, ganske enkelt fordi sygdommen kan være svær at beskrive – også for en psykiater. Generne kan svinge over tid, og kan være udtryk for forskellige påvirkninger. I mange af sagerne tager det en speciallæge i psykiatri mindst et år stille en præcis diagnose. Herefter tager det yderligere tid at vurdere de varige følger og beregne en erstatning.

Når Åse Lindman taler om en sagsbehandlingstid på mellem 5 og ti år skyldes det derfor ikke sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen, men at hun og hendes medlemmer gør brug af den retssikkerhed, der er indbygget i vores arbejdsskadesystem.

For hvis den tilskadekomne ikke er enig i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan man anke afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis man bruger den mulighed, vil det alt andet lige være med til at udvide sagsbehandlingstiden i forhold til den endelige afgørelse. Retssikkerhed koster tid.

Danmark er i øvrigt et af de få lande, der har optaget psykiske sygdomme på Erhvervssygdomsfortegnelsen. Vi følger hele tiden med i den internationale forskning inden for området og forventer til efteråret at få resultaterne af to udredninger som hhv. stress og psykiske sygdomme og stress og hjertekarsygdomme. 

Denne side er senest ændret den 11. november 2009