Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

3. april 2008

Ansatte i Grønland bliver fra 1. januar bedre stillet, hvis de kommer til skade på deres arbejde. Det grønlandske landsting har ved den seneste samling givet sin tilslutning til implementeringen af en ny anordning med række forbedringer på arbejdsskadeområdet.
Forbedringerne svarer i hovedtræk til de forbedringer, der blev indført i den danske arbejdsskadelov i 2003.

Det væsentligste mål er en modernisering af arbejdsskadebegrebet, så flere ulykker og sygdomme fremover kan anerkendes som arbejdsskader.
De nuværende definitioner og krav til ulykker og erhvervssygdomme i Grønland er ikke tidssvarende. Hvis en ansat på en grønlandsk trawler i dag får et knæk i ryggen ved bjærgning af fangsten, uden at der ellers er sket noget usædvanligt, er der med det nuværende ulykkesbegreb tvivl om, hvorvidt det er en arbejdsskade. I den nye anordning bliver ulykkesbegrebet derfor udvidet, så det ud over at dække det gamle ulykkesbegreb også dækker pludselige løfteskader og skadelige påvirkninger af op til fem dages varighed.
Fremover kan en skade ikke afvises med begrundelsen, at den var forventelig eller sædvanlig inden for en bestemt branche. I stedet gælder reglen, at hvis der er en medicinsk sammenhæng mellem påvirkningen og skaden, så skal skaden anerkendes.

Med anordningen vil Grønland også komme til at bruge reglerne i den nye erhvervssygdoms-fortegnelse, som Danmark har fulgt siden 2005 og kontinuerligt opdaterer.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009