Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

13. marts 2008

Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen, kan om kort tid byde sine europæiske samarbejdsparter velkommen til en stor konference i København. Styrelsen med Anne Lind Madsen i spidsen har nemlig i 2008 formandskabet for organisationen ’Europæisk Forum for Arbejdsskadesikring’. Organisationen samler lige nu 20 europæiske myndigheder, der mødes for at samarbejde og udveksle erfaringer inden for arbejdsskadesikring.

”I Europæisk Forum er meget af samarbejdet naturligt koncentreret omkring effektiv sagsbehandling og anerkendelsesmuligheder. For Arbejdsskadestyrelsen har samarbejdet ofte betydet, at vi med nye ideer i hånden har kunnet forbedre sagsbehandlingen. Derfor ser jeg også frem til, at vi nu skal skabe rammerne for et frugtbart europæisk samarbejde i 2008,” siger Anne Lind Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen arrangerer i juni 2008 en konference om arbejdsskadesikring, hvor medlemmerne af Forum deltager. Her vil der være særligt fokus på erhvervssygdomme.
Blandt mange europæiske lande anses Danmark som et foregangsland, når det drejer sig om anerkendelse af erhvervssygdomme. Danmark er for eksempel ét af meget få lande, der har optaget den psykiske sygdom posttraumatisk belastningsreaktion på erhvervssygdomsfortegnelsen, der fastlægger, hvilke erhvervssygdomme der som udgangspunkt kan anerkendes som arbejdsskader.

”På konferencerne har vi rig lejlighed til at udveksle idéer og erfaringer. For selv om alle medlemsorganisationerne beskæftiger sig med arbejdsskadesikring, er der mange forskellige måder at gøre tingene på, og det er altid lærerigt at høre om. Eksempelvis har vi i Danmark efter inspiration fra vores schweiziske kolleger valgt at indføre en visitation af sagerne, der gør sagsbehandlingen mere effektiv,” siger Anne Lind Madsen.

Arbejdsskadestyrelsen har formandskabet i hele 2008, hvorefter stafetten gives videre til Frankrig.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009