Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

25. juni 2008

Et stigende antal arbejdsskadesager blev anerkendt i 2007. Godt 80 procent af de behandlede ulykkessager blev anerkendt, mens næsten 25 procent af sager om erhvervssygdomme blev anerkendt.
Det viser den netop offentliggjorte årsstatistik fra Arbejdsskadestyrelsen.

”Det stigende antal anerkendelser skyldes flere ting, for eksempel at vi siden 1. januar 2005 fået 15 nye erhvervssygdomme på fortegnelsen og lempet kravene til påvirkningen for yderligere 22 sygdomme. Desuden er ulykkesbegrebet blev lempet 1. januar 2004, og samtidig har vi gennemført en række særlige indsatser overfor bestemte sager. Lagt sammen giver det flere anerkendelser,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Årsstatistikken viser også, at mens antallet af anmeldte ulykker hen over årene ligger rimeligt stabilt på omkring 20.000 om året, så stiger antallet af anmeldte erhvervssygdomme. Dermed følger Danmark nøje den tendens, der ses over hele Europa.

Et andet fælles træk for arbejdsskaderne i Europa er det stigende antal psykiske arbejdsskader. I Danmark blev der i 2007 anmeldt 3.438 psykiske arbejdsskader, og de udgør nu 18 procent af det samlede antal anmeldte erhvervssygdomme.

”De psykiske arbejdsskader er det moderne arbejdsmarkeds nye udfordring. Arbejdsskadestyrelsen har netop holdt en stor europæisk konference om emnet, og det var tydeligt, at over hele Europa står man i et vadested på det her område,” forklarer Anne Lind Madsen.

Ialt 148 sager om psykisk sygdom blev anerkendt i 2007. Dermed er Danmark blandt de lande i Europa, der anerkender flest sager om psykisk sygdom.

”De psykiske skader er vores største udfordring lige nu og vil være det mange år frem. Derfor vil vi fortsat gøre, hvad vi kan for at indhente erfaringer og viden på området både herhjemme og i udlandet,” siger Anne Lind Madsen.

Hele statistikken kan læses her. Statistikken indeholder også et tema om de tilskadekomnes sygefravær.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009