Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

15. december 2008

Som oktober har også november været en effektiv måned for behandlingen af genoptagelses- og revisionssager i Arbejdsskadestyrelsen. Det fremgår af den netop offentliggjorte månedsstatistik for sagsbehandlingen. I november blev der således afsluttet 1.160 genoptagelses- og revisionssager og anmeldt godt 700.

De gode resultater hænger nøje sammen med den fokuserede indsats på 2-årssager, som styrelsen har kørt med siden slutningen af maj. En del af 2-årssagerne har netop været genoptagelsessager, og indsatsen slår nu for alvor igennem i form af et stort antal afgørelser.

”I statistikken kan man også se, at sagsbehandlingstiden for genoptagelsessagerne er steget i november. Det skyldes ganske enkelt, at det er de ældste sager, der bliver afsluttet. Det gode ved udviklingen er til gengæld, at vi fremadrettet får en sundere sagsportefølje og et fald i sagsbehandlingstiden,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Den udvikling understøttes af, at Arbejdsskadestyrelsen gennem 2008 har levet op til sit mål om at afslutte 90 procent af alle nyanmeldte sager inden for et år. I alt har Arbejdsskadestyrelsen frem til udgangen af november afsluttet 49.620 sager og afslutter fortsat flere sager, end der bliver anmeldt.
Styrelsen arbejder desuden ihærdigt på at nå målet om ikke at have flere end cirka 200 sager over 2 år tilbage ved udgangen af 2008.
Den opgave blev gjort vanskeligere, da styrelsen ved en statistisk kvalitetskontrol i september fandt omkring 300 ældre sager, som ikke var registreret korrekt, og derfor heller ikke var at se i statistikken over 2-årssager.

”Sagerne fremgår nu af statistikken, og sagsbehandlerne har afsluttet rigtig mange ældre sager. Derfor er vi også meget optimistiske i forhold til at nå vores mål for 2008,” siger Anne Lind Madsen.


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009