Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

21. maj 2008

Hverken ansatte eller deres børn er dækket af arbejdsskadeloven, når forældrene under en strejke har børnene med på arbejdspladsen for på den måde at klare pasningen.

Flere arbejdsgivere har i forbindelse med den igangværende strejke givet ansatte lov til at tage deres børn med på arbejdspladsen og passe dem der.
Men ansatte, der bruger den mulighed, er ikke dækket af arbejdsskadesikringsloven, mens de passer børnene.
Det skyldes, at børnepasningen ikke er en del af den ansattes arbejde.
Passer en medarbejder sine egne eller andres børn, er det en privat aktivitet, der sker for at tilgodese egne behov og for at hjælpe andre forældre i samme situation.
Det er ikke sikret efter arbejdsskadelovgivningen.

Er uheldet ude, og kommer far eller mor til skade mens børnene passes på arbejdspladsen, kan forældrene dog være omfattet af deres private ulykkesforsikring. Det samme gælder børnene.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne
Mobil: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 11. november 2009